Kategori: Kunde

Bemanningsbyraaet finner de som passer til industrien

Bemanningsbyraaet finner kvalifiserte folk til industrien i Grenland, noe både Isola og ADDCON Nordic verdsetter.

Les mer

Vi optimaliserer din ansettelsesprosess

Nyansettelser kan være både tidkrevende og kostbare. Ved å benytte Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark sin ekspertise kan dere sikre dere en ryddig og grundig prosess.

Les mer

Annerledesåret førte til vekst og nyansettelser

Da sommeren kom opplevde vi derimot en endring, og utfordringen ble i perioder å finne nok kandidater til alle prosessene vi jobbet med.

Les mer

Rekrutteringsselskapet har en metode som gir lavere sykefravær og høyere kundetilfredshet.

Bemanningsbyraaet har et nytt verktøy som sikrer at du alltid rekrutterer personer som yter ekstraordinær kundeservice.

Les mer

Forberedelse til intervjuet

For å være godt forberedt til intervjuet, lytt til vår podcast.

Les mer

Overlat referansesjekken til et dyktig rekrutteringsselskap

Feilansettelser er kostbare, tidkrevende og frustrerende. Derfor er en god jobbanalyse, gode intervjuer og riktige tester viktig.

Les mer

Frokost med rekrutteringsselskapet

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt skyldes 15 % av alt legemeldt sykefravær psykososiale og organisatoriske forhold ved arbeidsplassen

Les mer

Slik finner rekrutteringsselskapet ekstremt gode butikksjefer

Hele marketingmiksen er viktig om du skal lykkes som retailer. Likevel sitter så godt som alle norske kjeder på data som viser at butikksjefen er selve nøkkelen til suksess.

Les mer

Rekrutteringsselskapet er Revidert Arbeidsgiver!

Bemanningsbyraaet er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Dette dokumenterer vår ryddighet og profesjonalitet som arbeidsgiver.

Les mer

Slik finner du den riktige koordinatoren

Da en norsk avis skulle ansette ny administrativ koordinator, fikk de veldig mange søkere. Så mange at de ikke hadde kapasitet til å håndtere det.

Les mer

Kunsten å velge det beste rekrutteringsbyrået

Bedrifter som søker nye medarbeidere eller ledere opplever ofte at det er en utfordring å skaffe den beste kompetansen og arbeidskraften.

Les mer

Slik finner rekrutteringsselskapet en selger som selger

Mange tenker at en god selger er en utadvendt, fremoverlent og fortellende type. Tenk nytt. Gode selgere er som folk flest – forskjellige.

Les mer