Forretningsstøtte er vårt største fagområde

For å finne den rette kandidaten kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Det har Bemanningsbyraaet.

Forretningsstøtte er et fagområde som handler om å tilby ulike former for støtte og tjenester til en organisasjon eller bedrift for å bidra til effektiv drift, bedre beslutningstaking, optimalisere prosesser og oppnå forretningsmål. Fagområdet omfatter en rekke tjenester og funksjoner som er essensielle for organisasjonens suksess, uavhengig av bransje eller sektor. Forretningsstøtte kan deles inn i flere viktige områder. Bemanningsbyraaet kan bistå deg med ditt behov.

Det å finne medarbeidere som har fagkompetanse, egenskaper og evner som passer til å gjennomføre oppgavene i parallell med å passe inn i bedriftens kultur er en krevende oppgave som vi er gode på.

Se nedenfor for egenskaps- og evnetester som vi ofte bruker i vår vurdering av å finne den beste kandidaten til din virksomhet.

Behov for personell?

Fagansvarlig

Vetle Iversen
Rådgiver
934 96 624 LinkedIn profil

Eksempler på stillinger for forretningsstøtte

Resepsjonist
Sekretær/advokatsekretær
Innkjøper
Personlig assistent
Ordre koordinator

Etterspurte egenskaper innenfor området

Nøyaktig og strukturert

Systematisk

Imøtekommende og serviceinnstilt

Evnetester

For stillinger innen dette fagområdet gjennomføres bl.a følgende tester:

Evne til å prioritere:

Evne til å håndtere, delegere og forholde deg til flere oppgaver

Korttidsminne:

Evne til å behandle og huske informasjon på kort sikt

Simultankapasitet:

Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig