Vi kan salg og markedsføring

For å finne den rette kandidaten kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Det har Bemanningsbyraaet.

Salg er et dynamisk fagområde som krever både ferdigheter og innsikt. Suksessfulle selgere kan være svært verdifulle for en organisasjon, da de hjelper til med å øke omsetningen og skape varige kunderelasjoner.

Selgere spiller en viktig rolle i enhver organisasjon som tilbyr produkter eller tjenester. Deres hovedoppgave er å markedsføre og selge disse produktene eller tjenestene til potensielle kunder. Salg som fagområde omfatter en rekke ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for å lykkes i dette yrket. En selger er ikke en selger. Målgruppe, produkt og salgsprosess er viktige elementer å hensynta for å finne den selgeren som vil gjøre størst suksess i din virksomhet. Vi kan bistå deg med å finne de rette selgerne for din virksomhet.

Det å finne medarbeidere som har fagkompetanse, egenskaper og evner som passer til å gjennomføre oppgavene i parallell med å passe inn i bedriftens kultur er en krevende oppgave som vi er gode på.

Se nedenfor for egenskaps- og evnetester som vi ofte bruker i vår vurdering av å finne den beste kandidaten til din virksomhet.

Behov for personell?

Fagansvarlig

Mona Lavik
Regionleder / Partner
416 76 868 LinkedIn profil

Eksempler på stillinger for salg og markedsføring

Salgskonsulent
Salgsmedarbeider
Telefonselger
Salgssekretær
Markedskonsulent
Markedskoordinator
Markedsrådgiver
SoMe-rådgiver
Kommunikasjonsrådgiver

Etterspurte egenskaper innenfor området

Resultatorientert

Relasjonsorientert

Drivkraft

Evnetester

For stillinger innen dette fagområdet gjennomføres bl.a følgende tester:

Numeriske evner:

Evne til å effektivt forstå og ta beslutninger basert på tall-informasjon

Simultankapasitet:

Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig

Arbeidsminne:

Evne til å bearbeide og lagre informasjon