Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark blir Batne AS

Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS er fra 02.04.2024 ikke lenger en del av Bemanningsbyraaet / Qualified Solutions. De fortsetter som en samarbeidspartner og selvstendig byrå under navnet Batne AS.

Mer informasjon på www.batne.no