Kontorer

Sandefjord

Sandefjord

Vårt kontor i Sandefjord betjener hele Vestfold-regionen i tett samarbeid med vår avdeling i Telemark. Vi har solid rekrutteringskompetanse og kjenner både kundene og kandidatene godt.

Les mer
Bergen

Bergen

Vår ambisjon er å være en foretrukken samarbeidspartner for næringslivet i Bergen. Vår styrke er at vi kjenner markedet godt. Alle våre rådgivere har lang erfaring fra bransjen og innehar god kompetanse.

Les mer
Sotra

Sotra

Vår ambisjon er å være en foretrukken samarbeidspartner for næringslivet på Sotra. Vår styrke er at vi kjenner markedet godt. Alle våre rådgivere har lang erfaring fra bransjen og innehar god kompetanse.

Les mer
Stavanger

Stavanger

I Stavanger har vi stor lokalkunnskap og erfaring fra mange bransjer, noe som gjør at vi har god forretningsforståelse.

Les mer
Mandal

Mandal

På Sørlandet er vi markedsleder og har de mest erfarne rådgiverne i markedet. Kontoret i Mandal samarbeider tett med kontorene i Kristiansand, Vennesla og Arendal.

Les mer
Kristiansand

Kristiansand

I Kristiansand er vi markedsleder og har de mest erfarne rådgiverne i markedet. I tillegg er vi en entusiastisk støttespiller for næringslivet i hele Vest-Agder.

Les mer
Arendal

Arendal

Vi er markedsledere i Aust-Agder og er kjent for effektive og gode prosesser. Vi har inngående kjennskap til lokale markedsbehov og vi kjenner kundene og kandidatene godt.

Les mer
Skien

Skien

I Telemark er Bemanningsbyraaet en av de toneangivende aktørene i bransjen. Vi har solid rekrutteringskompetanse og kjenner både kundene og kandidatene godt.

Les mer
Vennesla

Vennesla

Kontoret på Vennesla er en del av kontorene på Sørlandet hvor vi er markedsleder og har de mest erfarne rådgiverne i markedet. God rekruttering handler om å finne de rette kandidatene!

Les mer
Oslo

Oslo

I hovedstaden er det større konkurranse enn i resten av landet. Her må du være spesialist for å få levere til kundene. Derfor tilbyr vi andre typer oppdrag for å skille oss ut.

Les mer