Bemanningsbyraaet og samfunnsansvar

Bemanningsbyraaet ønsker å bidra til å nå FN’s mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Vi skal gjøre vårt for å ta vare på miljøet og menneskene rundt oss.

Gjennom våre sertifiseringer som Miljøfyrtårn og Revidert Arbeidsgiver har vi fått konkrete verktøy for å kontinuerlig bidra til å forbedre samfunnet rundt oss. Vår organisasjon har således et sterkt fokus både på miljø, HMS og etikk i hele vår verdikjede.

Følgende av FN’s bærekraftsmål er definert som konkrete satsingsområder for oss:

3. God helse

4. God utdanning

5. Likestilling mellom kjønnene

7. Ren energi

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

10. Mindre ulikhet

13. Stoppe klimaendringene

Vi ønsker også å være en støttespiller for frivillighet og fysisk fostring i være nærmiljøer. Som lokal støttespiller har vi plukket ut flere små og store organisasjoner hvor vi bidrar med ressurser både i form av økonomisk bidrag og/eller i form av sterkt personlig engasjement fra våre ansatte. Mer informasjon om dette finner du på våre avdelingers undersider.