Blir du RÅDVILL av de nye reglene for innleie?

Reglene for innleie har blitt strammet inn – men det er fortsatt mange muligheter til å få dekket midlertidig behov for arbeidskraft

Som kjent har Stortinget vedtatt innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. Disse trådde i kraft 1. april 2023.

Men dette betyr slett ikke at bedrifter som har midlertidige behov for innleid arbeidskraft til lager, produksjon, kundeservice, administrasjon, mv. nå må klare seg uten disse ressursene. Mulighetene er fortsatt mange, og vi i Bemanningsbyraaet står parat til å bistå med gode løsninger for din bedrift. Ta kontakt med oss for å vite mer.

Ferie, sykdom og svangerskaps-/pappapermisjon

Det er viktig å være klar over at de nye reglene ikke er til hinder for å leie inn midlertidige ressurser for å dekke opp for ferie, sykdom og svangerskaps-/pappapermisjon. I disse tilfellene er det heller ikke noe krav om at den innleide ressursen skal dekke den som har ferie / er sykmeldt / har permisjon: Virksomheten har muligheten å leie inn ressurser tilsvarende den arbeidskraften som bortfaller. Det betyr at du kan leie inn en person på lageret dersom en i administrasjonen har ferie / er syk / har permisjon.

Innleie for å dekke midlertidige behov etter avtale med fagforening

Om din bedrift er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, kan dere som tidligere inngå avtale om at dere kan leie inn personell for å dekke midlertidige behov i bedriften. Ta kontakt med oss om dere har behov for avklaringer rundt dette.

Unntak for innleie av spesialister

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Våre løsninger dekker dine behov

Med unntak av reglene for sykdom, svangerskapsvikariat og situasjoner der midlertidig innleie avklares med fagforening, er den største endringen i reglene for innleie at virksomheten selv må foreta ansettelse av den midlertidige ressursen.

For å møte den nye situasjonen lanserer Bemanningsbyraaet nye, smarte produkter for å dekke det midlertidige behovet du fortsatt vil ha:

Direkte rekruttering

Vi bistår deg i å rekruttere til midlertidige stillinger.

HR for hire

Vi har en HR – Tjeneste som vil spare deg for mye tid samt en profesjonell prosess og opplevelse for alle parter.

Vi er din HR partner for alle, eller utvalgte innleide.
Vi kan gjøre den tjenesten for:

1. De vi har rekruttert til deg for midlertidig ansettelse

2. De andre har rekruttert for deg for midlertidig ansettelse

3. De du har ansatt midlertidig.

Tjenestene vi tilbyr på pris pr. kandidat pr mnd. er :

All koordinering knyttet til de formelle papirene som ansettelseskontrakt etc.

Timeføring, kontroll av timelister, godkjenning og lønnsgrunnlag.

Sykdomsoppfølging

Oppfølging av den ansatte.

On – og offboarding

I tillegg til at vi overtar mange av dine nye oppgaver som vikarbyrået tidligere har hatt ansvaret for så vil vi også se til at den midlertidige ansatte kan ha større mulighet for å finne jobb etter den midlertidige perioden over som øker sannsynligheten for at den vil stå ut den perioden du har behov for bistand.

Lønnskjøring

Noen kunder ønsker ikke at den interne lønnsavdelingen skal håndtere arbeidet med midlertidig personell.

HR total

De nye innleiereglene har skapt litt merarbeid for kunder som tidligere har leid inn vikarer. Vi har en HR og rekrutteringstjeneste som vil være god og kostnadseffektiv

Hvordan fungerer HR Total?

1. Vi foretar en rekruttering til midlertidig stilling
2. Vi er din «HR avdeling for de innleide» som tar ansvar for:

All koordinering knyttet til de formelle papirene som ansettelseskontrakt etc.

Timeføring, kontroll av timelister, godkjenning og lønnsgrunnlag.

Sykdomsoppfølging

Oppfølging av den ansatte.

On- og offboarding

Hvorfor er dette et bra produkt?
Kvalitetsmessig så får du gjennomført ansettelsesprosessen på en god måte hvor du finner de beste kandidatene for ditt behov. Du sparer mye tid og kostnadsmessig betaler du pr. måned og unngår rekrutteringshonorar.

Kontakt oss

Fyll ut skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg!
Vennligst fyll inn alle påkrevde felt (*) før du sender inn henvendelsen.

For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine person-opplysninger. Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til Bemanningsbyraaets personvernerklæring.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.