Vi har spesialistkompetanse på rekruttering innenfor økonomi og regnskap

For å finne den rette kandidaten kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Det har Bemanningsbyraaet.

Regnskapskompetanse er et viktig fagområde innenfor økonomi og forretningsdrift.
Det refererer til kunnskapen og ferdighetene som er nødvendige for å håndtere og analysere økonomiske transaksjoner og registrere dem på en nøyaktig og systematisk måte. Regnskapskompetanse spiller en avgjørende rolle for å kunne overvåke økonomisk ytelse, ta informerte beslutninger og sikre økonomisk bærekraft og overholdelse av lover og forskrifter.

Det å finne medarbeidere som har fagkompetanse, egenskaper og evner som passer til å gjennomføre oppgavene i parallell med å passe inn i bedriftens kultur er en krevende oppgave som vi er gode på.

Se nedenfor for egenskaps- og evnetester som vi ofte bruker i vår vurdering av å finne den beste kandidaten til din virksomhet.

Behov for personell?

Fagansvarlig

Eva Marie Strand
Partner / Rådgiver
988 44 441 LinkedIn profil

Eksempler på stillinger for økonomi og regnskap

Regnskapsmedarbeider
Regnskapskonsulent
Økonomimedarbeider
Lønnsmedarbeider

Etterspurte egenskaper innenfor området

Nøyaktig og strukturert

Systematisk

Selvstendig og ansvarlig

Evnetester

For stillinger innen dette fagområdet gjennomføres bl.a følgende tester:

Numerisk evne:

Evne til å effektivt forstå og ta beslutninger basert på tall-informasjon

Analytisk evne:

Evne til å bruke kjente regler og prosedyrer til å løse nye problemer

Arbeidsminne:

Evne til å bearbeide og lagre informasjon