Vi har fokus på medarbeidere med oppdatert kompetanse innen industri og produksjon

Faget er stadig i utvikling med ny teknologi og innovative tilnærminger som fortsetter å transformere industrien og påvirke måten vi produserer varer på. Endringene medfører en mulighet for å få inn ny relevant kompetanse i virksomheten.

Industri og produksjon er et omfattende fagområde som omhandler alle aspekter av produksjonsprosesser i ulike industrier. Dette feltet fokuserer på å forbedre produksjonsmetoder, øke effektiviteten, redusere kostnader, sikre kvalitet og opprettholde et bærekraftig og trygt produksjonsmiljø.

Vi rekrutterer til alle aspektene knyttet til produksjon som:

  • Produksjonsplanlegging
  • Produksjon
  • Kvalitetskontroll og kvalitetsikring
  • Logistikken herunder lagerstyring og distribusjon
  • Sikkerhet

Det å finne medarbeidere som har fagkompetanse, egenskaper og evner som passer til å gjennomføre oppgavene i parallell med å passe inn i bedriftens kultur er en krevende oppgave som vi er gode på.

Se nedenfor for egenskaps- og evnetester som vi ofte bruker i vår vurdering av å finne den beste kandidaten til din virksomhet.

Behov for personell?

Fagansvarlig

Eva Marie Strand
Partner / Rådgiver
988 44 441 LinkedIn profil

Eksempler på stillinger for industri og produksjon

Produksjonsmedarbeider
Operatør
Prosessoperatør
Industriarbeider
Industrimontør

Etterspurte egenskaper innenfor området

Pålitelig og ansvarlig

Gjennomfører

Samarbeidsorientert

Evnetester

For stillinger innen dette fagområdet gjennomføres bl.a følgende tester:

Verbal:

Evne til å effektivt forstå og jobbe med skriftlig informasjon

Overføringsevne:

Evne til å håndtere informasjon og se informasjon i sammenheng

Deduktiv evne:

Evne til å bruke kjente regler og prosedyrer til å løse nye problemer