Vi vet at kundeservice er hjertet i bedriften. Vi finner de som passer til ditt kundesenter

For å finne den rette kandidaten kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Det har Bemanningsbyraaet.

Et vellykket kundeserviceteam spiller en avgjørende rolle i å opprettholde et godt forhold til kundene, bygge merkevarelojalitet og bidra til bedriftens suksess. God kommunikasjon, empati, og evnen til å forstå og imøtekomme kundenes behov er kritiske egenskaper for alle som arbeider innen dette fagområdet.

Kundeservice er et viktig fagområde som omhandler interaksjonen mellom en organisasjon og deres kunder. Det har stor betydning for kundetilfredshet, lojalitet, og omdømme til bedriften. Kundeservice strekker seg over mange bransjer og sektorer, inkludert detaljhandel, telekommunikasjon, teknologi, helsevesen, finansielle tjenester og mange flere.

Vi hjelper deg å finne de som passer i din virksomhet og til din målgruppe.

Det å finne medarbeidere som har fagkompetanse, egenskaper og evner som passer til å gjennomføre oppgavene i parallell med å passe inn i bedriftens kultur er en krevende oppgave som vi er gode på.

Se nedenfor for egenskaps- og evnetester som vi ofte bruker i vår vurdering av å finne den beste kandidaten til din virksomhet.

Behov for personell?

Fagansvarlig

Mona Lavik
Regionleder / Partner
416 76 868 LinkedIn profil

Eksempler på stillinger for kundeservice

Kunderådgiver
Kundeservicemedarbeider
Kundebehandler
Customer Success Manager
Backoffice medarbeider
Saksbehandler

Etterspurte egenskaper innenfor området

Systematisk

Kommunikativ

Tar initiativ og viser ansvar

Evnetester

For stillinger innen dette fagområdet gjennomføres bl.a følgende tester:

Simultankapasitet

Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig

Evne til å prioritere:

Evne til å håndtere, delegere og forholde deg til flere oppgaver

Induktive evner:

Evne til å se sammenhenger og mønstre, for å løse problemer men også for å forstå, analysere og ta beslutninger