Publisert: 23. september 2019, Sist oppdatert: 15. april 2020

Rekrutteringsselskapet er Revidert Arbeidsgiver!

Bemanningsbyraaet er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Dette dokumenterer vår ryddighet og profesjonalitet som arbeidsgiver.

Du kan lese mer om Revidert Arbeidsgiver her

Dette beviset dokumenterer at virksomheten har gjennomført ekstern kontroll av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis. Ved gjennomført selvevaluering forutsettes at de utvalgte kontrollpunkter er gjort kjent i hele virksomheten.

Bemannings- og rekrutteringsselskapet Bemanningsbyraaet er revidert etter RA-kontrollpunktene på følgende områder:

  • Ansettelseskontrakter
  • Vurdering av risikoforhold hos innleier
  • Avklart HMS-ansvar
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølging av langtidssykemeldte
  • Stillingsvern

 

Kontakt oss!