Publisert: 14. juni 2019, Sist oppdatert: 16. april 2020

Rekrutteringsselskapet har en metode som gir lavere sykefravær og høyere kundetilfredshet.

Bemanningsbyraaet har et nytt verktøy som sikrer at du alltid rekrutterer personer som yter ekstraordinær kundeservice. Verktøyet kan også benyttes for å gi eksisterende ansatte treningen de trenger for å levere gode kundeopplevelser.

Å tilby god kundeservice er en av de aller viktigste konkurransefaktorene i dagens marked. Mange jobber iherdig med å utvikle servicekonsepter og med å gi medarbeidere riktig opplæring. Nå rettes fokuset mot rekruttering. Det er rett og slett et faktum at noen er bedre egnet til serviceyrker enn andre. Dessverre er ikke de tradisjonelle rekrutterings-metodene spesielt egnet for å finne disse kandidatene. Ledere bruker verdifull tid på å gjennomgå søknader og gjennomføre jobbintervjuer. Likevel finner man ikke nødvendigvis de beste kandidatene.

Les også: Kunsten å velge det beste rekrutteringsselskapet

Utviklet av psykologer og ledere fra servicebransjer

BRIGHT er et nytt verktøy som sparer deg for både tid, penger og frustrasjon. Verktøyet screener søkere og finner frem til de kandidatene som har riktige egenskaper, holdninger og atferd. Verktøyet er utviklet av amerikanske psykologer i samarbeid med ledende bransjefolk innenfor ulike serviceyrker.

Servicestrategi

Når Bemanningsbyraaet engasjeres, starter det alltid med en workshop med beslutningstakere hvor man definerer en servicestrategi. Denne beskriver hvilke holdnings- og atferdsparametere som er viktige for bedriften. Alle kandidater screenes heretter ved hjelp av et eget testverktøy, slik at bare de med riktige egenskaper går videre i rekrutteringsprosessen.

Viktige egenskaper

Viktige servicegenskaper er det å være imøtekommende, lyttende og løsningsorientert. BRIGHT måler i tillegg kandidater på disse viktige egenskapene:

  • Grundighet
  • Mot til å selge
  • Integritet
  • Serviceorientering
  • Sosial selvtillit
  • Stresstoleranse
  • Redusert sykefravær

 

Et av Norges største forsikringsselskap oppnådde både redusert sykefravær og økt kundetilfredshet etter å ha benyttet den nye metoden. En norsk retailkjede oppnådde i tillegg økt bunnlinje fordi kjeden allerede hadde gjennomført en analyse som viste hvem som var «top performers». Basert på dette ble det spesifisert hvilke holdings- og atferdsparametere man var på utkikk etter hos nye ansatte. Her handlet det ikke bare om butikkmedarbeidere, men også om å finne riktige butikksjefer, hvor forskjellen på en god og en dårlig kan bety millioner på bunnlinjen.

Les også: Slik finner rekrutteringsselskapet ekstremt gode butikksjefer

Oppfølging av eksisterende ansatte

Testen kan også benyttes på eksisterende medarbeidere. Man vil dermed raskt avdekke hva slags trening og opplæring som må gjennomføres for at medarbeiderne kan gjøre jobben best mulig. Selvfølgelig kan dette også føre til situasjoner hvor det ved store avvik må gjennomføres samtaler om hvorvidt vedkommende passer til denne type jobb.

Alle servicebransjer

Det aller mest kritiske punktet i all kundetilfredshet er det personlige møtet mellom kunde og bedrift. Ulike bransjer vil kreve ulike holdninger, egenskaper og motivasjon avhengig av om vi snakker retail, bank og forsikring, hotell og restaurant, transport eller kundesentre.

Bemanningsbyraaet kan uansett hjelpe deg. Ta kontakt!