Ansetter du med magen?

Publisert: 25. mai 2019, Sist oppdatert: 15. april 2020

Intuisjonen lurer deg i rekrutteringsprosessen, sier Øyvind Sandvik, administrerende direktør i Qualified Solutions.

Det finnes ikke statistikk som viser hvor mange feilansettelser som gjennomføres
årlig i Norge, men for de bedriftene det rammer kan konsekvensene bli betydelige, i
form av redusert produktivitet eller i form av et ødelagt arbeidsmiljø. Øyvind Sandvik
mener det er viktigere å fokusere på hva man går glipp av, hva man faktisk kunne
oppnådd om man hadde funnet den beste.
– Intuisjon er selvfølgelig viktig, men mange ville funnet enda bedre kandidater
dersom de hadde hatt en analytisk tilnærming til rekrutteringsprosessen, sier
Sandvik. Det mange undervurderer er at ulike stillinger krever ulike evner og
egenskaper. Sandvik mener også at mange arbeidsgivere legger for mye vekt på
erfaring.
– Det jeg synes går igjen hos de fleste arbeidsgivere er at de er for opptatt av
fagkompetansen, og for lite opptatt av evnene og egenskapene som er viktige for
stillingen. Du kan få et middels lag veldig billig, men hvis du virkelig skal vinne, må du
finne de beste.

Jobbanalysen som sikrer deg den beste kandidaten

For å finne den beste kandidaten er det viktig å gjennomføre en grundig jobbanalyse.
Jobbanalysen hjelper deg til å forstå hva som er viktigst for å finne riktig person. Her
er oppskriften.
 Basert på jobbanalysen skal du ha en klar prioritering og oppfatning av hva
som stilles av krav til den beste kandidaten av
o Fagkompetanse
o Evner
o Egenskaper
o Motivasjon
o Verdier og holdninger

Prioriteringen blir forskjellig i forhold til type virksomhet og stilling.

1. Beskriv fagkompetansen

Lag en detaljert beskrivelse av den nødvendige fagkompetansen. Involver gjerne
andre i bedriften i denne prosessen.

2. Beskriv evnene

Forskjellige typer stillinger krever ulike evner. Det er viktig at du har et gjennomtenkt
forhold til hvilke evner som kreves til stillingen.

 Numeriske evner – måler evnen til å trekke logiske slutninger på
grunnlag av kompleks numerisk informasjon som presenteres i tabeller
og diagrammer
 Verbale evner – måler evnen til å trekke logiske slutninger på
grunnlag av kompleks verbal informasjon, samt evnen til å hente fram
relevant informasjon stilt overfor en rekke ulike spørsmål
 Logiske evner – evnen til å resonnering og logisk tenkning

3. Beskriv egenskapene

Det er mange egenskaper som ofte går igjen når arbeidsgivere setter opp krav til de
ulike stillingene. De søker ofte etter en kandidat som er initiativrik, ansvarsfull,
systematisk, og som har gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner.
Men ingen kandidater har like mye av alle disse egenskapene. Derfor er det viktig
å rangere dem i forhold til hva som er viktig for den konkrete stillingen.

4. Beskriv verdiene

Virksomheter har gjerne definert et verdisett og søker etter kandidater som kan
identifisere seg med virksomhetens verdigrunnlag. Det er imidlertid også viktig å se
dette i direkte relasjon til den konkrete stillingen. Et bevisst forhold til hvilke verdier
virksomheten etterstreber, sikrer at du ikke ansetter mennesker som mister
motivasjonen som følge av mangle verdimatch.

B. Grundige tester gir deg svaret

Bemanningsbyraaet har en stor verktøykasse med evne- og personlighetstester, som
i kombinasjon med intervjuer og godt gjennomførte referansesjekker vil kunne gi deg
god innsikt i hvorvidt vedkommende kandidat er den beste til stillingen og er i
samsvar med de krav som ble satt i jobbanalysen.

C. Coachplan

Tester og intervjuer vil også kunne gi deg gode svar på kandidatens styrker og
svakheter samt hvordan vedkommende kan ledes, følges opp og ikke minst
motiveres. Dette er noe flere og flere ser verdien av å kunne ta tak i tidlig i
ansettelsesforholdet.