Vi er fortsatt store på å leie ut vikarer for korte og lengre prosjekter

Det er fortsatt mulig å leie inn vikarer og vi kan bistå deg med å finne løsninger.
Du kan fortsatt leie inn vikarer dersom

  • Din virksomhet har en tariffavtale med en landsdekkende fagforening som har gjort en avtale med de tillitsvalgte.
  • Sykdom og annet fravær.

Dersom du ikke har mulighet for å leie inn, kan vi bistå deg med HR Total og rekruttering til midlertidige stillinger.

Innleie av vikarer har lenge vært en fin måte få dekket sitt bemanningsbehov på, og det har vært en populær måte for mange å jobbe på.

I noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeidere fremfor å ansette selv. Bemanningsbyraaet kan hjelpe deg med å finne vikarer til alt innenfor økonomi og regnskapsalg og markedindustri og produksjon, forretningsstøtte, kundeservice eller lager og logistikk. Markedsutsiktene er kanskje uoversiktlige og behovet for bemanning uforutsigbare. Det kan være mange grunner til behov for fleksibilitet. Sesongsvingninger, produksjonstopper, prosjektarbeid, sykdom eller permisjoner og ferieavvikling. Da er innleie et godt alternativ.

Metodikken for å finne riktig medarbeider til et innleieoppdrag ligner en tradisjonell rekrutteringsprosess. Kartlegging av evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse er den samme. Alle kandidater går igjennom en grundig kvalitetssikring hos oss, og du kan være trygg på at du får den rette medarbeider til stillingen.

Ved kontraktsignering er det Bemanningsbyraaet som er arbeidsgiver for medarbeideren i innleieperioden. Vi betaler lønn og tar alle sosiale kostnader knyttet til ansettelsen. Vi opplever ofte at våre kunder velger å ansette medarbeideren etter at innleieperioden er over. For oss blir dette en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb i utvelgelse av kandidaten.

Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer.

Ta direkte kontakt med et av våre kontorer

Oslo

Sjølystplass 2. 6 etg. 0278 Oslo

Skien

Torggata 8 – Centrumsgården, 5. etg 3724 Skien

Kristiansand

Tangen 76 4608 Kristiansand

Stavanger

Luramyrveien 40 4313 Sandnes

Bergen

Vaskerelven 39 5014 Bergen