Vi er Revidert Arbeidsgiver og offentlig godkjent som bemanningsforetak

Målet for oss som bemannings- og rekrutteringsbyrå er å være en best mulig arbeidsgiver og derved være en kvalitetsleverandør av personell til våre kunder.

Hva er Revidert Arbeidsgiver? Det er et bemanningsbyrå som er medlem i NHO Service & Handel som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Dette er en kvalitetsgaranti for et bemanningsbyrå.

For mer informasjon se revidertarbeidsgiver.no

Vi er også offentlig godkjent som bemanningsforetak gjennom Arbeidstilsynet.
Godkjenningen betyr at vi lovlig kan drive med utleie av arbeidskraft som
bemanningsforetak.

Godkjenningsordningen er regulert i forskrift om offentlig godkjenning av
bemanningsforetak og vi er derfor oppført i Arbeidstilsynet oversikt over godkjente bemanningsforetak. Bemanningsbyraaet en del av Qualified Solutions AS. I alle registre og avtaler vi gjør med tredjepart så vil Qualified Solutions AS stå registrert, eller som avtalepart på vegne av Bemanningsbyraaet.

Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark er en franchise og er på lik linje som resten av Bemanningsbyraaet også offentlig godkjent bemanningsforetak og registrert i Arbeidstilsynets oversikt over godkjente bemanningsforetak.