Vi finner de som passer i din bedrift.

Alle kan finne flinke folk. Bemanningsbyraaet finner de som passer med solid fagkompetanse, lokal kjennskap og tett oppfølging.

Prosessen

Et samarbeid med Bemanningsbyraaet skal være effektivt og forutsigbart. Gjennom mange års erfaring har vi utviklet en metodikk som sikrer kvalitet fra start til slutt.

Kartlegging

Vi kartlegger organisasjonen i samarbeid med kunden for å få oversikt over organisering, rapporteringslinjer, miljø, utfordringer, marked, nøkkeltall og konkurrenter. Vi utarbeider en kandidatrapport på selskapet samt en stillingsbeskrivelse, og kartlegger kompetansekrav, riktige egenskaper, adferd og betingelser som lønn, bonus, pensjon og øvrige ytelser.

Kandidatsøk

I samarbeid med kunden velger vi kanal for annonsering og utarbeider en stillingsannonse. Vi definerer søkekriterier, gjennomfører søk og tar så kontakt med aktuelle kandidater. Grundig gjennomføring av referansesjekk er også noe vi vektlegger i våre prosesser.

Søkerbehandling

Etter at vi mottar søknader innkaller vi kvalifiserte kandidater, og gir avslag til ikke-kvalifiserte. Vi vurderer kandidatene i henhold til stillingens krav, og utarbeider så en intervjuplan. Under intervjuet gjennomgår og vurderer vi CV, attester, vitnemål, og kartlegger karriereplan. Vi vurderer så adferd og kompetanse, tester fagkunnskaper og kartlegger kandidatens nåværende betingelser.

Når intervjuene er gjennomført, foretar vi en samlet vurdering av kvalifikasjoner, adferds- og testresultater og setter opp en prioritert kandidatliste. De mest relevante kandidatene gjennomgår en cut-e, en personlighetstest, og andre evnetester etter avtale. Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess.

Ansettelse og avslutning av prosess

Når søkerbehandlingen er avsluttet, sender vi CV og kompetansekartlegging til kunden. Vi avtaler tidspunkt for sluttintervju, innkaller kandidater og bistår i intervjuprosessen dersom det er ønskelig. Vi bistår så i oppsummeringen og utvelgelsen, og gir tilbakemelding til kandidatene. For oss er det viktig å evaluere prosessen med kunden samt å få tilbakemelding.

Etter medarbeiders oppstart gjennomføres en evalueringssamtale med kandidaten og en evaluering med kunden. Tidspunkt avtales nærmere, men vi anbefaler gjennomføring en til tre måneder inn i jobben.

Kontakt oss

Fyll ut skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg!
Vennligst fyll inn alle påkrevde felt (*) før du sender inn henvendelsen.

For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine person-opplysninger. Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til Bemanningsbyraaets personvernerklæring.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.