Alle kan finne flinke folk – Vi finner de som passer.

Det er ikke bare å finne en kandidat med riktig fagkompetanse, egenskapene og evnene som trengs – men medarbeideren må passe inn i din bedrift for å oppnå suksess. Vi kan bistå deg med å finne den rette medarbeideren.

Bemanningsbyraaet er et godt valg for deg som kunde fordi:

  • Vi har god oversikt over markedet og intervjuer kandidater fortløpende som gjør oss i stand til å gi deg en effektiv og rask prosess. Vi kjenner lokalmarkedet og har en god og relevant kandidatdatabase.
  • Våre rådgivere har kompetanse til å forstå rollens krav og hva som kreves av medarbeideren. Kombinert med tester på egenskaper, adferd og evner danner det grunnlaget for å finne den beste kandidaten for din virksomhet. Våre Rådgivere har alle gjennomgått DNV sitt sertifisertskurs og benytter DNV sertifiserte verktøy.
  • Vi gir deg garanti for at vi har funnet en kandidat som både er kvalifisert, motivert og passer inn i din bedrift. Bransjens beste garanti.

Prosessen

Vår prosess skal se til at du får den beste kandidaten for din virksomhet. Vi legger opp prosessen sammen med deg for å få en skreddersydd prosess som er basert på innsikt i de krav som stilles til fagkompetanse, egenskaper, evner og adferd.

Jobbanalysen

Denne fasen definerer hva som kreves for å lykkes i stillingen og danner utgangspunktet for en stillingsbeskrivelse og stillingsannonse.

Annonse og kommunikasjon

Vi foreslår en markedspakke som skal plukke opp både aktive og passive kandidater og utnytter her den teknologien som er tilgjengelig på markedet for å skape en kostnadseffektiv prosess.

Screening

Vi foretar en vurdering av kandidatene som går i flere prosesser fra telefonintervju, Videointervju og fysiske intervjuer for å få en effektiv vurdering av flest mulige relevante kandidater.

Kompetansebasert intervju

Alle kandidatene du får presentert har blitt vurdert ut i fra de krav som ble etablert i jobbanalysen og vurderingene blir dokumentert.

Presentasjon av kandidater

Vi blir enig om når og hvor mye du som kunde ønsker å bli innvolvert. Noen ønsker å være innvolvert fra tidspunktet hvor vi har etablert en «long list» over potensielle kandidater. Andre ønsker å kun motta forslag til de kandidatene som skal bli presentert. Vi legger opp en prosess som passer dine ønsker.

Vi tar ansvaret for presentasjon av kandidatene og legger opp en struktur som skaper det beste grunnlaget for både deg som kunde og kandidatene til å ta et godt valg.

Referansesjekk

Vi foretar referanser basert på å forstå at de er relevante og pålitelige. Referansen tar utgangspunkt i å bekrefte eller avkrefte de vurderingene som er skapt igjennom møte med kandidatene og resultatene av de ulike testene.

Oppfølging og Garanti

Vi er opptatt av at både dere som kunde og kandidaten skal lykkes. Vi avtaler et oppfølgingsopplegg som passer alle parter. Vi garanterer at den rekrutterte blir hos deg i minst 12 måneder fordi de skal i tillegg til å være kvalifiserte også skal være motivert og trives i din virksomhet. Derfor tilbyr vi markedets beste garanti.

Ta direkte kontakt med et av våre kontorer

Oslo

Sjølystplass 2. 6 etg. 0278 Oslo

Skien

Torggata 8 – Centrumsgården, 5. etg 3724 Skien

Kristiansand

Tangen 76 4608 Kristiansand

Stavanger

Luramyrveien 40 4313 Sandnes

Bergen

Strandgaten 7 5013 Bergen