Kontorer

Slik finner vi den beste kandidaten

Vårt mål er alltid å finne den beste kandidaten til å fylle den aktuelle stillingen. Vi utfører derfor en grundig prosess for å finne denne kandidaten.

Kartlegging: Vi kartlegger organisjonen i samarbeid med kunde for å få oversikt over enhetens organisering, rapporteringslinjer, miljø, utfordringer, marked, nøkkeltall, konkurrenter etc. Vi utarbeider en kandidatrapport på selskapet samt en stillingsbeskrivelse, og kartlegger kompetansekrav, riktige egenskaper, adferd og betingelser som lønn, bonus, pensjon og øvrige ytelser.

Kandidatsøk: I samarbeid med kunde velger vi kanal for annonsering og utarbeider en annonse. Vi definerer søkekriterier, gjennomfører søk og tar så kontakt med aktuelle kandidater. Grundig gjennomføring av referansesjekk er også noe vi vektlegger i våre prosesser.

Søkerbehandling: Etter at vi mottar søknader innkaller vi kvalifiserte kandidater, og gir avslag til ikke-kvalifiserte. Vi vurderer kandidatene i henhold til kravspesifikasjon, og utarbeider så en intervjuplan. Under intervjuet gjennomgår og vurderer vi CV, attester og vitnemål, og kartlegger karriereplan. Vi vurderer adferd og kompetanse, tester fagkunnskaper og kartlegger kandidatens nåværende betingelser.

Når intervjuene er gjennomført, foretar vi en samlet vurdering av kvalifikasjoner, adferds- og testresultater, og setter opp en prioritert kandidatliste. De mest relevante kandidatene gjennomgår en Cute-e personlighetstest og ulike evnetester etter avtale. Våre rådgivere er sertifiserte, og videre er Cute-e sertifisert STNs faglige rammeverk.

Ansettelse og avslutning av prosess: Når søkerbehandlingen er avsluttet sender vi CV og kompetansekartlegging til kunde. Vi avtaler tidspunkt for sluttintervju, innkaller kandidater og bistår i intervjuprosessen dersom det er ønskelig. Vi bistår i oppsummeringen og utvelgelsen, og gir tilbakemelding til kandidatene. For oss er det viktig å evaluere prosessen med kunde samt få tilbakemelding.

Etter medarbeiders oppstart gjennomføres en evalueringssamtale med kandidaten samt en evaluering med kunde. Tidspunkt avtales nærmere, men vi anbefaler gjennomføring en til tre måneder inn i jobben.