Kontorer

Revidert Arbeidsgiver

Bemanningsbyraaet er Revidert Arbeidsgiver !

Målet for oss som rekrutterings- og bemanningsselskap er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til våre kunder.

Hva er Revidert Arbeidsgiver? En bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbyraaets profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år. Et bemanningsselksap som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

revidert-arbeidsgiver