Kontorer

Historikk

2005
Bemanningsbyraaet AS etableres i Kristiansand i desember

2006 
Bemanningen økes fra to til seks og selskapet innleder blant annet sin satsing på bygg- og anleggssektoren.
Omsetningen lander på 30 millioner NOK første hele driftsår, og selskapet leverer pluss-resultat.

2007 
Selskapet opplever en god respons og etterspørsel i markedet og omsetningen ender på i overkant av 80 millioner NOK.

2008 
I april etableres Bemanningsbyraaet Telemark AS i Skien med to ansatte og delvis lokalt eierskap. Aksjemajoriteten eies av Bemanningsbyraaet Norge AS.
Styreformann Roy Gundersen og investor Kurt Mosvold kjøper 20 prosent i Bemanningsbyraaet Norge AS.
Bygg- og anleggsavdelingen selges ut av selskapet.
Bemanningsbyraaet oppnår rekordomsetning med i overkant av 100 millioner NOK.

2009
Konsernet oppnår en omsetning i overkant av 70 millioner NOK, i praksis en sterk økning når man korrigerer for salget av bygg- og anleggsavdelingen året i forveien.

2010
Konsernet oppnår en omsetning på 93 millioner NOK.
Satsingen på rekruttering av ledere og fagspesialister øker.
Ny grafisk profil, nye hjemmesider og satsing på sosiale medier lanseres.
Staben består nå totalt av 19 personer.

2011
Det blir etablert en økt satsing på engineering og økonomistillinger.
Rådgivere fra både Kristiansand og Telemark blir sertifisert på Cut-e personlighetstester.
Begge avdelinger og alle forretningsområder setter nye rekorder innen både omsetning og resultat.

2012
1. mars etableres Bemanningsbyraaet Bergen AS med tre ansatte og delvis lokalt eierskap. Aksjemajoriteten eies av Bemanningsbyraaet Norge AS.
1. april etablerer Bemanningsbyraaet seg i Arendal med to ansatte.
Totalt er omsetningen på 140 millioner NOK.
2013
De ulike avdelingene vokser videre. Avdelingen i Kristiansand har nå 18 ansatte. Kontoret i Arendal vil fra høsten av ha tre faste medarbeidere. I Bergen er det seks ansatte,og i Skien er det fire ansatte.
Bemanningsbyraaet Kristiansand AS endrer navn til Bemanningsbyraaet Sørlandet AS, da det favner kontorene i både Kristiansand og Arendal.
I starten av 2013 kjøpte partnerne Stig Gåre Andresen og Laila M. Håkonsen ut kontoret i Telemark, og dermed fikk Bemanningsbyraaet sin første franchise-avdeling.
2014
Vår avdeling i Bergen fortsetter sin sterke vekst og øker i markedsandel. Vi er 7 ansatte som er klar for å gi Bergens næringsliv de beste kandidatene.
September 2014 startet vi også opp to nye kontorer. Vi starter opp i Stavanger med en ansatt og i Oslo med to ansatte. Spennende for oss med oppstart i to byer på likt.
Kontorene blir bemannet av ansatte med lang bransjeerfaring. Bemanningsbyraaet kvalifiseres som leverandør i Achilles JQS – oljeindustriens leverandørregister i Norge og Danmark.