Blir du RÅDVILL av de nye reglene for innleie?

Reglene for innleie har blitt strammet inn – men det er fortsatt mange muligheter til å få dekket midlertidig behov for arbeidskraft

Som kjent har Stortinget vedtatt innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. Disse trer i kraft 1. april 2023, med en overgangsperiode på tre måneder.

Men dette betyr slett ikke at bedrifter som har midlertidige behov for innleid arbeidskraft til lager, produksjon, kundeservice, administrasjon, mv. nå må klare seg uten disse ressursene. Mulighetene er fortsatt mange, og vi i Bemanningsbyraaet står parat til å bistå med gode løsninger for din bedrift. Ta kontakt med oss for å vite mer.

Ferie, sykdom og svangerskaps-/pappapermisjon

Det er viktig å være klar over at de nye reglene ikke er til hinder for å leie inn midlertidige ressurser for å dekke opp for ferie, sykdom og svangerskaps-/pappapermisjon. I disse tilfellene er det heller ikke noe krav om at den innleide ressursen skal dekke den som har ferie / er sykmeldt / har permisjon: Virksomheten har muligheten å leie inn ressurser tilsvarende den arbeidskraften som bortfaller. Det betyr at du kan leie inn en person på lageret dersom en i administrasjonen har ferie / er syk / har permisjon.

Innleie for å dekke midlertidige behov etter avtale med fagforening

Om din bedrift er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, kan dere som tidligere inngå avtale om at dere kan leie inn personell for å dekke midlertidige behov i bedriften. Ta kontakt med oss om dere har behov for avklaringer rundt dette.

Unntak for innleie av spesialister

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Våre løsninger dekker dine behov

Med unntak av reglene for sykdom, svangerskapsvikariat og situasjoner der midlertidig innleie avklares med fagforening, er den største endringen i reglene for innleie at virksomheten selv må foreta ansettelse av den midlertidige ressursen. For å møte den nye situasjonen lanserer Bemanningsbyraaet nye, smarte produkter for å dekke det midlertidige behovet du fortsatt vil ha:

DIREKTE REKRUTTERING: Vi bistår deg i å rekruttere til midlertidige stillinger. Tidligere kunne man på kort varsel gi slipp på innleid arbeidskraft som ikke fungerte som planlagt. Med de nye reglene er dette ikke mulig. Følgelig er det viktig å få ta ned risikoen for feilansettelser, på samme måte som med faste ansettelser.

HR FOR HIRE: Den administrative prosessen knyttet til avtaleinngåelse, onboarding, oppfølging, kontroll av timeføring og offboarding krever ressurser hos kunden som vi tror mange ikke har. Vi tilbyr oss derfor å være «HR-avdelingen for de innleide ressursene».

LØNNSKJØRING: Noen kunder ønsker ikke at den interne lønnsavdelingen skal håndtere arbeidet med midlertidig personell. Vi tilbyr derfor lønnskjøring for disse ressursene. Vi har meget kompetente rådgivere som sammen med din økonomiansvarlig kan bistå deg med dette på en effektiv og god måte.

HR TOTAL: Dette er produktet som inneholder alle produktene ovenfor, hvor du betaler en fast månedspris for alle tjenestene.

Ta kontakt med oss om alle spørsmål du har om det nye regelverket. Vi har gode, lønnsomme svar på dine utfordringer!

Jeg vil gjerne bli kontaktet for en uforpliktende prat om mulighetene!

CTA Form med firma
*Ved innsending samtykker du til Personvernerklæring