Kontorer

Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. måned.
Feriepengene utbetales 22. juni 2018.
 • 9. januar
 • 9. februar
 • 9. mars
 • 9. april
 • 9. mai
 • 8. juni
 • 9. juli
 • 9. august
 • 7. september
 • 9. oktober
 • 9. november
 • 7. desember (halv skatt)