Kontorer
  • Stavanger

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. I Stavanger er vi blant de største og med mest erfaring. I tillegg er vi en entusiastisk støttespiller for næringslivet i hele Rogaland.

Spisskompetanse og lang erfaring med en stor kanditatbase i Rogaland

 

God rekruttering handler om å finne de rette kandidatene til hver unike oppgave og alltid med fokus på best mulig resultat. Bemanningsbyraaet har over 10 års erfaring og våre kunder er fornøyde, derfor får vi stadig flere oppdrag. I Stavanger-regionen har vi mange gode kunder vi samarbeider tett med. 

Det som gjør oss unike er at vi selv har de beste medarbeiderne på rett sted, dette er et fokus som vi også har for våre oppdragsgivere. Det gjør vi gjennom å ha:

– Solid forståelse av reelle mål og behov

– God kunnskap og kjennskap i Rogaland

– Høyt fokus på kvalitet og kompetanse

– Godt systematisert dokumentasjon

Vi forstår raskt hvilken kompetanse du har behov for og hva din bedriftskultur krever. Vi stiller gjerne opp som sparringspartner og rådgiver, og mange bruker oss også som en ekstra HR-ressurs.

«Anette Wilstrup løser oppdragene med mye energi og stor dyktighet. Med utgangspunkt i gode analyser og et åpenbart stort nettverk presenterer hun de riktige kandidatene. Anette har med sin kunnskap og fine humor ledet mange gode intervjuer for oss.»

Eddie Øverland
Managing Partner, QA Resources AS

«Velde bruker leverandører som tilbyr det lille ekstra. Anette tar seg tid til å forstå våre bemanningsbehov, er tett på prosessene og viser fleksibilitet for å finne de beste løsningene.»

Nils Endre Eikeland
HR/HSE Manager, Velde Industri AS

«Vi har hatt Bemanningsbyraaet i Stavanger som vår leverandør ved flere ansettelser. Den faste kontaktpersonen bruker mye tid på å lære bedriften vår å kjenne.  Hun oppleves alltid som godt forberedt både i søkefasen og evalueringsfasen.»

Morten Eide
Daglig leder, Energi System AS

Økonomistillinger

Administrative stillinger

Media-/digitale stillinger

Sluttvurdering

Feilansettelser er kostbart for bedriften. Flere kunder gjennomfører rekrutteringsprosessen selv og trenger bistand for å unngå feilansettelser. De benytter Bemanningsbyraaet for å ta ned denne risikoen.

Våre sertifiserte rådgivere bistår våre kunder med å dokumentere vurderingene av evner, egenskaper, motivasjon, og fagkompetanse for kandidatene som blir vurdert for stillingen.

Vi bistår deg gjerne i deler av prosessen – det kan lønne seg.

Lederstillinger

Salg / Marked

Økonomi

Kontor / Adm.

IT/Tekniske stillinger

Lager / Logistikk