Kontorer
  • Skien

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. I Telemark er vi blant de største og mest erfarne. I tillegg er vi en entusiastisk og engasjert medspiller i det lokale næringslivet.

Stor kandidatbase og et utstrakt nettverk i hele Telemark

God rekruttering handler om å finne de rette kandidatene til hver unike oppgave og alltid med fokus på best mulig resultat. Bemanningsbyraaet har over 10 års erfaring i Telemark og våre kunder er fornøyde, derfor får vi stadig flere oppdrag.

Det som gjør oss unike er at vi selv har de beste medarbeiderne på rett sted, dette er et fokus som vi også har for våre oppdragsgivere. Det gjør vi gjennom å ha:

– Solid forståelse av reelle mål og behov

– Lokal kunnskap og kjennskap til Telemark

– Høyt fokus på kvalitet og kompetanse, tre av våre rådgivere er sertifisert av DNV-GL

– Godt systematisert dokumentasjon

Vi bruker mye ressurser på å kartlegge, intervjue og kvalitetssikre kandidater. For deg som kunde betyr det kort leveringstid og høy kvalitet. I tillegg bruker vi mye ressurser på å kartlegge samt engasjere oss i næringslivet i Telemark blant annet gjennom Grenland Næringsforening, Odds Ballklubbs bedriftsnettverk og KRIO.

 

«Vi har med stort hell benyttet Bemanningsbyraaet til rekruttering av nøkkelpersonell i vår organisasjon. Vi fikk gode råd underveis, og opplevde at kandidatene og intervjuene holdt høy kvalitet. Sist, men ikke minst: Vi er svært godt fornøyd med resultatene.»

Einar Håndlykken
Daglig leder, Odds Ballklubb

«Kebony har over flere år hatt et godt samarbeid med Bemanningsbyraaet når det gjelder innleie av sesongpersonell og rekruttering av faste medarbeidere. Bemanningsbyraaet har bistått Kebony med alt fra operatører og økonomimedarbeidere til selgere og ledere. Vi opplever de ansatte hos Bemanningsbyraaet som meget serviceinnstilte og med et stort hjerte for at kunden skal bli fornøyd».

Geir Idar Holte
Supply  Chain Manager,  Kebony Norge AS

Økonomistillinger

Administrative stillinger

Media-/digitale stillinger

Sluttvurdering

Feilansettelser er kostbart for bedriften. Flere kunder gjennomfører rekrutteringsprosessen selv og trenger bistand for å unngå feilansettelser. De benytter Bemanningsbyraaet for å ta ned denne risikoen.

Våre sertifiserte rådgivere bistår våre kunder med å dokumentere vurderingene av evner, egenskaper, motivasjon, og fagkompetanse for kandidatene som blir vurdert for stillingen.

Vi bistår deg gjerne i deler av prosessen – det kan lønne seg.

Lederstillinger

Salg / Marked

Økonomi

Kontor / Adm.

IT/Tekniske stillinger

Lager / Logistikk