Kontorer
  • Oslo

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. I Oslo er vi ikke størst men er blant dem med mest erfaring.

Spisskompetanse, bred erfaring og stor base i hele Sør-Norge

God rekruttering handler om å finne de rette kandidatene til hver unike oppgave og alltid med fokus på best mulig resultat. Bemanningsbyraaet har over 10 års erfaring og våre kunder er fornøyde, derfor får vi stadig flere oppdrag. 

Det som gjør oss unike er at vi selv har de beste medarbeiderne på rett sted, slik vi fokuser på på ansette rett for for våre oppdragsgivere. Det gjør vi gjennom å ha:

– Solid forståelse av reelle mål og behov

– God kunnskap og kjennskap til næringslivet i Oslo-regionen

– Høyt fokus på kvalitet og kompetanse

– Godt systematisert dokumentasjon

Vi leverer gode analyser og solide vurderinger som vi dokumenterer. Vår tette oppfølging er en betingelse for at både kunde og kandidat skal føle at arbeidsprosessen går på skinner og at resultatet blir som forventet for alle.

Når vi tar et oppdrag, er ambisjonen alltid å tilføre kompetanse som bringer kunden et skritt videre.

«NextGenTel har valgt å benytte Bemanningsbyraaet til rekruttering på salgsavdelingen og kundeservice. Valget var enkelt fordi vi og medarbeiderne de har hos oss blir fulgt opp seriøst, proaktivt og engasjert –  i tillegg er Bemanningsbyraaet innovative og løsningsorienterte og det skaper gode resultater.»

Økonomistillinger

Administrative stillinger

Media-/digitale stillinger

Sluttvurdering

Feilansettelser er kostbart for bedriften. Flere kunder gjennomfører rekrutteringsprosessen selv og trenger bistand for å unngå feilansettelser. De benytter Bemanningsbyraaet for å ta ned denne risikoen.

Våre sertifiserte rådgivere bistår våre kunder med å dokumentere vurderingene av evner, egenskaper, motivasjon, og fagkompetanse for kandidatene som blir vurdert for stillingen.

Vi bistår deg gjerne i deler av prosessen – det kan lønne seg.

Lederstillinger

Salg / Marked

Økonomi

Kontor / Adm.

IT/Tekniske stillinger

Lager / Logistikk