Kontorer
  • Mandal

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. I Vest-Agder er vi størst og har mest erfaring, i tillegg er vi entusiastiske støttespillere for næringslivet i vår region.

  • Mandal

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. I Vest-Agder er vi størst og har mest erfaring, i tillegg er vi entusiastiske støttespillere for næringslivet i vår region.

Økonomistillinger

Administrative stillinger

Media-/digitale stillinger

«NextGenTel har valgt å benytte Bemanningsbyraaet til rekruttering på salgsavdelingen og kundeservice. Valget var enkelt fordi vi og medarbeiderne de har hos oss blir fulgt opp seriøst, proaktivt og engasjert –  i tillegg er Bemanningsbyraaet innovative og løsningsorienterte og det skaper gode resultater.»

Sluttvurdering

Feilansettelser er kostbart for bedriften. Flere kunder gjennomfører rekrutteringsprosessen selv og trenger bistand for å unngå feilansettelser. De benytter Bemanningsbyraaet for å ta ned denne risikoen.

Våre sertifiserte rådgivere bistår våre kunder med å dokumentere vurderingene av evner, egenskaper, motivasjon, og fagkompetanse for kandidatene som blir vurdert for stillingen.

Vi bistår deg gjerne i deler av prosessen – det kan lønne seg.

Lederstillinger

Salg / Marked

Økonomi

Kontor / Adm.

IT/Tekniske stillinger

Lager / Logistikk