Kontorer
  • Arendal

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. På Sørlandet er vi størst og har mest erfaring, i tillegg er vi entusiastiske støttespillere for næringslivet i hele Agder.

  • Arendal

    Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer. På Sørlandet er vi størst og har mest erfaring, i tillegg er vi entusiastiske støttespillere for næringslivet i hele Agder.

35.000 kandidater i vår base på Sørlandet!

God rekruttering handler om å finne de rette kandidatene til hver unike oppgave og alltid med fokus på best mulig resultat. Bemanningsbyraaet har over 10 års erfaring innen fagfeltet og har opparbeidet nære relasjoner i markedet. På Sørlandet er vi markedsledende og vi evner å snu oss raskt. Vi samarbeider tett med kontorene i Kristiansand og Mandal.

Det som gjør oss unike er at vi selv har de beste medarbeiderne på rett sted, dette er et fokus som vi også har for våre oppdragsgivere. Det gjør vi gjennom å ha:

– Solid forståelse av reelle mål og behov

– Lokal kunnskap og kjennskap

– Høyt fokus på kvalitet og kompetanse

– Godt systematisert dokumentasjon

Vi bruker mye ressurser på å kartlegge, intervjue og kvalitetssikre kandidater. For deg som kunde betyr det kort leveringstid og høy kvalitet.

«Vår kontaktperson i Bemanningsbyraaet har god kunnskap om vår organisasjon og våre behov og klarer derfor å levere dyktige kandidater som er godt tilpasset den profilen vi ønsker oss. Bemanningsbyraaet yter god service og er dyktige på oppfølging underveis og i etterkant av prosessene. »

Jan Ivar Evensen
Senior Vice President HR, Norsafe AS

«Smaken av Grimstad har siden 2012 brukt Bemanningsbyraaet som eneste leverandør av vikarer. Vi har også fått hjelp til rekruttering av ledere. Jeg er svært fornøyd med leveringspresisjonen og det tette samarbeidet.»

Jan Rommetveit
Adm.dir., Smaken av Grimstad

«Uldal er veldig fornøyd med jobben Bemanningsbyraaet gjør for oss. Vi får alltid gode kandidater å velge mellom. Det er tydelig at det gjøres et grundig forarbeid.  Både vi og de innleide medarbeiderne følges veldig godt opp, og jeg er fornøyd med at vi alltid får riktig faktura til rett tid.»

Tronn H. Tellefsen
Produksjonssjef, Uldal AS

Økonomi stillinger

Administrative stillinger

Media-/digitale stillinger

Sluttvurdering

Feilansettelser er kostbart for bedriften. Flere kunder gjennomfører rekrutteringsprosessen selv og trenger bistand for å unngå feilansettelser. De benytter Bemanningsbyraaet for å ta ned denne risikoen.

Våre sertifiserte rådgivere bistår våre kunder med å dokumentere vurderingene av evner, egenskaper, motivasjon, og fagkompetanse for kandidatene som blir vurdert for stillingen.

Vi bistår deg gjerne i deler av prosessen – det kan lønne seg.

Lederstillinger

Salg / Marked

Økonomi

Kontor / Adm.

IT/Tekniske stillinger

Lager / Logistikk