Kontorer

Testverktøy

Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess.

En evnetest vil si noe om kandidatens evne til problemløsning og hvor nøyaktig og hurtig personen jobber. Denne informasjonen er ikke bare uvurderlig for den som ansetter, men kan også føre til økt selvinnsikt hos kandidaten.

En adferdstest gir informasjon om kandidatens adferd i relasjon til omgivelsene og hvordan han eller hun tilpasser seg roller, funksjoner, oppgaver og samspill med andre. Testen gir indikasjoner på om kandidaten er egnet til å fylle kravene, han eller hennes sterke sider og utviklingsområder.

Økt treffsikkerhet. Grunnlaget for gjennomføring av tester er å sannsynliggjøre hvilke kandidater som har størst potensiale for å lykkes i stillingen.