Kontorer

Prosess

Vi blir godt kjent med deg gjennom førstegangsintervjuet, og vi bruker veldokumenterte og anerkjente testverktøy til adferdstest og egenevaluering av kompetanse. Målet er å avdekke alle viktige detaljer om din kompetanse og  personlighet.

Mange opplever faktisk å bli bedre kjent med seg selv i en slik prosess. Kanskje ser du at du kan passe til en helt annen stilling enn du hadde trodd – eller i en bransje som du aldri har jobbet i tidligere?

Etter den grundige kartleggingen har vi et mer komplett bilde av hvem du er og hva du kan, og vi er opptatt av at potensielle arbeidsgivere skal få det samme inntrykket.

Våre rådgivere hjelper deg med forberedelser til intervjuet, slik at du er trygg når du skal presentere deg selv for den potensielle arbeidsgiver. Vi er en god samtalepartner og støttespiller for deg i hele prosessen.