Kontorer

Lederrekruttering

Rekruttering av ledere er en av de viktigste prosessene for å oppnå suksess i en organisasjon. Bemanningsbyraaet spesialiserer seg derfor på rekruttering og utvelgelse av den rette lederen og spesialisten til din bedrift. Vi tror riktig valg av nyansatte …

Les mer

Prosess

Vi blir godt kjent med deg gjennom førstegangsintervjuet, og vi bruker veldokumenterte og anerkjente testverktøy til adferdstest og egenevaluering av kompetanse. Målet er å avdekke alle viktige detaljer om din kompetanse og  personlighet. Mange opplever faktisk å bli bedre kjent …

Les mer

Testverktøy

Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess. En evnetest vil si noe om kandidatens evne til problemløsning og hvor nøyaktig og hurtig personen jobber. …

Les mer