Kontorer

Tester tilpasset rekrutteringsprosessen

Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess.

En evnetest vil si noe om kandidatens evne til problemløsning og hvor nøyaktig og hurtig personen jobber. Denne informasjonen er ikke bare uvurderlig for den som ansetter, men kan også føre til økt selvinnsikt hos kandidaten.

En adferdstest gir informasjon om kandidatens adferd i relasjon til omgivelsene og hvordan han eller hun tilpasser seg roller, funksjoner, oppgaver og samspill med andre. Testen gir indikasjoner på om kandidaten er egnet til å fylle kravene, han eller hennes sterke sider og utviklingsområder.

Kompetansekartlegging er en selvevaluering innen fagområdet økonomi/regnskap. Verktøyet gir et unikt grunnlag for nivåanalyse og avstemming av fagkompetanse hos kandidaten.

Økt treffsikkerhet. Grunnlaget for gjennomføring av tester er å sannsynliggjøre hvilke kandidater som har størst potensiale for å lykkes i stillingen.