Kontorer

Innleie

Bemanningsbyraaet gir deg kvalifisert og dyktig arbeidskraft på kort varsel. Om du trenger en medarbeider for kort eller lang tid, gir våre bemanningsløsninger deg den friheten du trenger for å kunne fokusere på egen drift og hverdag.

Mange av våre kunder benytter denne tjenesten i forbindelse med svangerskapsvikariat, spesielle prosjekter, høysesong, sykdom m.m.

Kandidater til innleieoppdrag må gjennom grundig intervju, adferdsanalyse, referansesjekk samt fremvise vitnemål og attester før vi fremlegger CV. Vi har både kandidater som er nyutdannet og de med lang arbeidserfaring, og er derfor i stand til å dekke ulike oppdrag og behov hos våre kunder.

Bemanningsbyraaet har ved vikarutleie det fulle arbeidsgiveransvaret med utbetaling av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forsikring, tjenestepensjon m.m. Som kunde betaler du kun for utført arbeid.