Kontorer

Forutsigbare og strukturerte prosesser

Norske bedrifter etterspør assistanse i rekrutteringsprosessen. Konsekvensene av feilansettelser er til stor belastning for dem, både økonomisk og for arbeidsmiljøet. Bemanningsbyraaet bidrar til riktige ansettelser. Det gjør vi så godt at vi i løpet av …

Les mer

Slik finner vi den beste kandidaten

Vårt mål er alltid å finne den beste kandidaten til å fylle den aktuelle stillingen. Vi utfører derfor en grundig prosess for å finne denne kandidaten. Kartlegging: Vi kartlegger organisjonen i samarbeid med kunde for å få oversikt …

Les mer

Tester tilpasset rekrutteringsprosessen

Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess.

En evnetest vil si noe om kandidatens evne til problemløsning og hvor nøyaktig og hurtig personen jobber. Denne informasjonen er ikke bare uvurderlig for den som ansetter, men kan også føre til økt selvinnsikt hos kandidaten.

En adferdstest gir informasjon om kandidatens adferd i relasjon til omgivelsene og hvordan han eller hun tilpasser seg roller, funksjoner, oppgaver og samspill med andre. Testen gir indikasjoner på om kandidaten er egnet til å fylle kravene, han eller hennes sterke sider og utviklingsområder.

Kompetansekartlegging er en selvevaluering innen fagområdet økonomi/regnskap. Verktøyet gir et unikt grunnlag for nivåanalyse og avstemming av fagkompetanse hos kandidaten.

Økt treffsikkerhet. Grunnlaget for gjennomføring av tester er å sannsynliggjøre hvilke kandidater som har størst potensiale for å lykkes i stillingen.

ufokusert bilde av en gruppe mennesker som jobber sammen
Nærbilde av hender som trykker på en data og nettbrett

Lederrekruttering

Rekruttering av ledere er en av de viktigste prosessene for å oppnå suksess i en organisasjon. Bemanningsbyraaet spesialiserer seg derfor på rekruttering og utvelgelse av den rette lederen og spesialisten til din bedrift. Vi tror riktig valg av nyansatte er avgjørende for hvilke organisasjoner som vil ha suksess i fremtiden.