Innleie

I noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeidere fremfor å ansette selv. Markedsutsiktene er kanskje uoversiktlige og behovet for bemanning uforutsigbare. Det kan være mange grunner til behov for fleksibilitet. Sesongsvingninger, produksjonstopper, prosjektarbeid, sykdom eller permisjoner og ferieavvikling. Da er innleie et godt alternativ.

Metodikken for å finne riktig medarbeider til et innleie oppdrag er veldig lik på rekrutteringsprosessen. Kartlegging og vektlagt viktighet av evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse er den samme. Alle kandidater går igjennom en grundig kvalitetssikring hos oss og du kan være trygg på at du får den rette medarbeider til stillingen.

Ved kontraktsignering er det Bemanningsbyraaet som er arbeidsgiver for medarbeider i innleieperioden.  Vi betaler lønn og tar alle sosiale kostnader knyttet til ansettelsen. Vi opplever ofte at våre kunder velger å ansette medarbeider etter innleieperioden er over. Det blir for oss som en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb i utvelgelse av kandidat.  

Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer.