Vi er et rekrutteringsselskap som tilbyr innleie

I noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeidere fremfor å ansette selv. Bemanningsbyraaet kan hjelpe deg med å finne vikarer til alt innenfor IT, økonomi og regnskap, salg og marked, kontor og administrasjon eller lager og logistikk. Markedsutsiktene er kanskje uoversiktlige og behovet for bemanning uforutsigbare. Det kan være mange grunner til behov for fleksibilitet. Sesongsvingninger, produksjonstopper, prosjektarbeid, sykdom eller permisjoner og ferieavvikling. Da er innleie et godt alternativ.

Metodikken for å finne riktig medarbeider til et innleieoppdrag ligner en tradisjonell rekrutteringsprosess. Kartlegging av evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse er den samme. Alle kandidater går igjennom en grundig kvalitetssikring hos oss, og du kan være trygg på at du får den rette medarbeider til stillingen.

Ved kontraktsignering er det Bemanningsbyraaet som er arbeidsgiver for medarbeideren i innleieperioden. Vi betaler lønn og tar alle sosiale kostnader knyttet til ansettelsen. Vi opplever ofte at våre kunder velger å ansette medarbeideren etter at innleieperioden er over. For oss blir dette en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb i utvelgelse av kandidaten.

Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer.

Kontakt oss!

Les også: Rekrutteringsselskapet er Revidert Arbeidsgiver! og Overlat referansesjekken til et dyktig rekrutteringsselskap