Tekniske stillinger og ingeniørfag som et spesialistområde

Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark har god kjennskap til industri og næringsliv både i Vestfold og Telemark, og Grenland spesielt. Nedslagsfeltet for fagområdene vi har rekruttert til er bredt, eksempelvis innen maritim sektor, bygg- og anlegg, trevareindustri, hydrogenindustri, elkraft/elektro og industri knyttet til kjemi/prosess.

For å finne den rette kompetansen ser vi viktigheten av å forstå virksomhetene vi jobber med. Hver virksomhet vil ha ulike mål, rammebetingelser, kultur og verdier, det gjør også hver og en virksomhet unik og påvirker kravene til og suksessfaktorene når man skal ansette nye spesialister.

Våre rådgivere har lang erfaring og solid rekrutteringskompetanse og vet hva som krevers for å finne riktig person til jobben.

Behov for personell?

Fagansvarlig

Stig A. Gåre Andresen
Daglig leder / Partner
920 29 312 LinkedIn profil

Eksempler på stillinger vi har erfaring med:

Prosjektledere og prosjektkontroller innen flere fagfelt
Prosjektingeniører innen flere fagfelt
Automasjons- og elektroingeniører
Ingeniører innen bygg- og anlegg
Kjemiingeniører
Drift- og vedlikeholdsingeniører
Spesialister innen innkjøp og forsyningskjedestyring
Supply chain management og innkjøpsledelse