Vi er et rekrutteringsselskap som har økonomi og regnskap som et spesialistområde

For å finne den rette medarbeideren til økonomi- og regnskapsstillinger kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Som et av landets beste bemanningsselskap, har vi lang erfaring med rekruttering til økonomistillinger. Vi gjennomfører alltid en grundig jobbanalyse. Denne avdekker hvilken type fagkompetanse, samt hvilken type personprofil som kreves til stillingen. Om du ser etter lønnskonsulent, regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, økonomisjef eller controller, hjelper vi deg å rekruttere de riktige menneskene. Våre dyktige rådgivere er gode på å vurdere arbeidstakers kompetanse, så du kan være trygg på at vi finner den rette kandidaten.

Kontakt oss!