Vi er et rekrutteringsselskap som har IT som et spesialistområde

For å finne de beste IT-hodene kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Det har Bemanningsbyraaet. IT er et fagområde i stadig endring og med økende betydning for enhver virksomhet. Enten du trenger en IT-arkitekt, IT-konsulent, IT-administrator, programmerer eller prosjektleder, hjelper vi deg å rekruttere medarbeidere som er riktige for din organisasjon. Vår grundige jobbanalyse bidrar til en grundig kartlegging av hvilken type kompetanse og personlighet som er riktig for stillingen. Kontakt oss!