Publisert: 15. august 2019, Sist oppdatert: 15. april 2020

Kunsten å velge det beste rekrutteringsselskapet

Målet er alltid å finne den beste kandidaten på den mest kostnads- og tidseffektive måten. Men det er mange veier til målet. Hvilken strategi bør du velge? Hvordan finner du det bemannings- eller rekrutteringsselskapet som er best egnet til oppgaven?

Kanskje det er oss? Les mer om oss her.

Stillingsnivået

Det aller første du må tenke gjennom er stillingsnivået. Når målet er å finne en ny toppleder, er gjerne svaret et rekrutteringsbyrå som er spesialisert innenfor headhunting eller executive search. Men slike selskap er sjelden like gode til å finne mellomledere, spesialister og medarbeidere.

Rådgiverne

Rekrutteringsselskapets rådgivere vil alltid være tilpasset stillingsnivået de rekrutterer til. Dersom rekrutteringsbyrået stort sett benytter seg av annonsering, krever dette enklere kompetanse. Selskapene vil ofte hevde at de benytter den samme verktøykassen og den samme metodikken som de som rekrutterer til høyere stillinger, men likevel er det stor forskjell på kvaliteten. Og det er som oftest rådgiverne som utgjør forskjellen.

Møter

Inviter de rekrutteringsselskapene du vil benytte til møter. Send dem en brief og be dem komme og presentere hvordan de vil løse oppgaven. Dette vil avdekke kompetansenivået. Spørsmålene rådgiverne stiller avslører om de har forstått oppgaven og har en god og troverdig strategi for hvordan de vil finne den beste kandidaten.

Search eller annonsering?

I praksis kan du rekruttere på tre måter. Du kan annonsere, benytte search eller søke i egne databaser. Det er flere forhold som må vurderes når du skal ta standpunkt til valg av prosess. Du skal finne den beste kandidaten til din virksomhet. Vil den beste kandidaten søke? Det er spørsmålet. Vi har følgende erfaringer;

  • Merkevaren er avgjørende. En kjent merkevare trekker til seg flere søkere enn en ukjent.
  • Stillingsnivået spiller en avgjørende rolle. Ledere og spesialister vil trekke til seg søkere, men ikke alltid de du ønsker – men kanskje de som har lyst …

 

Les også: Slik finner rekrutteringsselskapet ekstremt gode butikksjefer og Slik finner rekrutteringsselskapet en selger som selger

Haster det?
Hvis de virkelig haster, er det sjelden en god idé å starte med stillingsannonser. Det tar en måned før du vet om det kommer søkere. Start med search, eller ta kontakt med et selskap som er spesialisert innenfor stillingsområdet umiddelbart.

Finne spesialister
Hvis du trenger folk til et fagområde som er dynamisk og utvikler seg raskt, for eksempel innen IT eller markedsføring, er det smart å velge et rekrutteringsselskap som behersker spesialistområdet. Dersom din bedrift ofte har behov for denne type spesialister, kan det også være smart å gjøre rekrutteringsbyrået til en fast partner som kontinuerlig intervjuer kandidater slik at de kan levere raskt når behovet melder seg.

Vi spesialiserer oss innenfor IT, økonomi og regnskap, salg og marked, kontor og administrasjon og lager og logistikk – les mer om det her.

Enklere stillinger
I praksis kan et hvilket som helst selskap finne en lagermedarbeider eller en person som skal jobbe med kundeservice. Men likevel vil fagkompetanse, personlige egenskaper og atferd være avgjørende for om kandidatene lykkes i jobben. Derfor er det også her smart å velge et selskap som har kompetanse og erfaring innenfor området. Vær oppmerksom på at en rekke bemanningsselskaper ofte kan ha litt enkle prosesser og foretar ikke grundige nok vurderinger av egenskaper, evner og motivasjon. Det er viktige elementer i alle stillinger. Det kan bli dyrt å gjøre det billig.

Les også: Rekrutteringsselskapet brukte fire tester for å finne koordinator og Lønner det seg å bruke bemanningsbyrå for referansesjekk? Det gjør det, viser en ny undersøkelse.

Bemanningsbyraaet

Bemanningsbyraaet er best på annonserte prosesser og databasesøk. Vi intervjuer kandidater fortløpende og kan raskt gi deg kandidater dersom din bedrift trenger en lagermedarbeider, medarbeidere til kundeservice, en dyktig advokatsekretær, en regnskapsmedarbeider, eller en markedskoordinator som kan ta seg av bedriftens sosiale medier. Vi benytter metodikk og verktøy som skal sikre deg gode, nye medarbeidere.

Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Skien. Les mer om oss her.