Kontorer

Vet DU hvem du ansetter?

Vi ønsker at du som kunde skal VITE hvem du ansetter og hvilken bakgrunn kandidaten har. Som en del av vårt kontinuerlige arbeid for å bedre sikkerhet og kvalitet har vi derfor inngått et forpliktende samarbeid med Meditor AS. I våre rekrutteringsprosesser tilbyr vi derfor systematisk og objektiv vurdering for å bekrefte eller avkrefte validitet av presentert informasjon. CV-sjekk, screening, personkontroll og gyldighetssjekk av dokumentasjon som vitnemål og attester.

Rådgiver hos Bemanningsbyraaet bistår i utvelgelse av hvilket nivå det bør testes på avhengig av hvilken stilling det skal rekrutteres til. Spør din rådgiver om mer informasjon vedr. bakgrunnsjekk.

 

Meditor blank logo

 

 

Les mer om: