Kontorer

Stavanger: Gratis frokostseminar 23/11 – Hvordan få et godt arbeidsmiljø i krevende tider?

Bemanningsbyraaet i Stavanger har gleden av å invitere til gratis frokostseminar i samarbeid med Utvikling.org torsdag den 23. november!

HVORDAN FÅ ET GODT ARBEIDSMILJØ I KREVENDE TIDER?

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur. En rekke forhold kan påvirke enkeltpersoners helse, trivsel, kreativitet og yteevne.

Det opp­står hele ti­den nye ut­ford­rin­ger og be­tin­gel­ser som kre­ver nye ini­tia­ti­ver, hand­lin­ger og dia­log.  Arbeids­plas­sen er en le­ven­de or­ga­nis­me som lø­pen­de ut­vik­ler seg. Det samme gjør arbeidsmiljøet. Når det oppstår endringer kre­ves det en eks­tra inn­sats for å bed­re det psy­kososiale ar­beids­mil­jø­et.

På dette frokostseminaret vil vi se på hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøet i krevende tider med omstilling og endring. Hvordan kan vi gå fra stress til trivsel, og hva sier lovverket og hva gjør de beste i «klassen»?

AGENDA

  • Omstilling og endring
  • Fra stress til trivsel
  • Hva sier lovverket?
  • Hva kjennetegner suksessbedrifter?

Tid: 23. November 2017 kl. 08.15 – 10.30

Sted: Bemanningsbyraaet Stavanger, Luramyrveien 40, 3 etasje. Vi har parkeringsplasser rundt bygget, langs bygget til Mega Flis og det gamle bygg til Bilforhandler Kverneland v/Plantasjen

Se linken nedenfor for nærmere beskrivelse.

http://kart.finn.no/?finnkode=24766083&adType=JOB&title=Luramyrveien+40%2C+4313+Sandnes&mapType=finnvector&showPin=1&utmx=-33717&utmy=6563896

Vi serverer frokost og kaffe fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30

Påmeldingsfrist tirsdag den 21. november 2017 til stavanger@bemanningsbyraaet.no

 

FOREDRAGSHOLDER

Mariann Nygård

Daglig leder i Utvikling.org

MØTELEDER

Anette Wilstrup

Daglig leder & Partner i Bemanningsbyraaet

Les mer om: