Kontorer

Stavanger: Bemanningsbyraaet og AS3 inviterer til høstens første gratis frokostseminar

Bemanningsbyraaet Stavanger og AS3 inviterer til høstens første gratis frokostseminar – Onsdag 14. september kl. 8:15 – 10:30

Hvilke grep kan ledere gjøre i et marked der innovasjon og kontinuerlig endring er helt nødvendig for organisasjoners overlevelse?

På vårt frokostseminar deler vi våre perspektiver på hva som kjennetegner organisasjoner som vi mener vil lykkes best i å nå sine mål i årene fremover.

Norske virksomheter opplever i dag et betydelig endringstrykk og blir utfordret på at de må endre seg raskere, hyppigere, mer omveltende og med færre ressurser. Ofte kan både ledere og medarbeidere oppleve at den forrige endringsprosessen ikke engang har landet før den neste blir annonsert. Dette kan føre til at organisasjonen lammes av endringstrøtthet og ikke klarer å opprettholde den smidigheten som det stadig økende endringstempoet krever.

Vi erfarer at selv når både medarbeidere og ledere har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen skal nå målene sine, evner de ikke alltid å se virksomhetens strategi i sammenheng med den enkeltes atferd, vaner og gjøremål. Vi tror på lederes evner til å skape kontinuerlig og varig atferdsendring hos sine medarbeidere, forutsatt at de får trening i de nødvendige redskapene som trengs for å lykkes. Samtidig ser vi at de fleste organisasjoner er avhengig av å utfordre seg selv på områder som organisasjonskultur, ledelsespraksis og etablerte strukturer for å kunne styrke endringskapasiteten. På frokostseminaret deler vi våre perspektiver på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Emner vi vil berøre:
– Hvordan kan dagens krav til økt endringskapasitet bli et konkurransefortrinn?
– Hvilke kulturelle, strukturelle og ledelsesmessige grep kan gjøres for å oppnå økt endringsdyktighet?
– Hva kjennetegner organisasjoner som lykkes?
– Få et innblikk i AS3s perspektiver og treningsmetodikk i praktisk endringsledelse.

La deg inspirere til å endre praksis!

Foredragsholdere:

Bjørn Solend, Partner og Seniorrådgiver i AS3 Transition
Bjørn er partner i AS3 og jobber til daglig med å hjelpe bedrifter før, under og etter nedbemanningsprosesser. Han har lang og bred erfaring innen omstilling og nedbemanning, og hjelper HR og ledelse med å gjennomføre en god nedbemanningsprosess.

Cathrine Steffensen, Regionsleder for AS3 i Stavanger.
Cathrine er organisasjons-sosiolog og har bred erfaring fra ulike bedrifter innen endringsledelse, ledelse- og teamutvikling på strategisk og operativt nivå i 17 år. I tillegg har hun erfaring fra ledelse av større prosesser, lederprogrammer samt internasjonal erfaring.

Påmelding innen torsdag 8. september til stavanger@bemanningsbyraaet.no.
Vi har et begrenset antall plasser og eksisterende og fremtidige kundeforbindelser vil være prioritert.

 

Les mer om: