Kontorer

Stavanger: Bemanningsbyraaet inviterer til gratis frokostseminar 19. oktober: Hvordan gi feedback?

HVORDAN GI FEEDBACK

 

Bemanningsbyraaet inviterer til gratis frokostseminar i samarbeid med AS3 Transition!

Gir du god feedback? Ser du ønsket atferdsendring?

I virksomheter med god læringskultur er feedback en viktig del av lederes og medarbeideres hverdag. Å ha et growth mindset gjør at man kan ta tilbakemeldinger og bearbeide disse.

For at arbeidet i en gruppe på to eller flere skal bli effektivt og fungere, kreves gode mellommenneskelige relasjoner. Et av de viktigste aspektene i denne sammenhengen er å kunne gi og ta feedback; positiv så vel som negativ, og gjennom det skape en direkte og åpen kommunikasjon. Ledere må kunne gå foran som et godt eksempel, men det er ikke alltid lett å gi feedback, iallfall ikke om den er negativ. Måten feedbacken blir håndtert av den som mottar feedbacken er også viktig om man skal forbedre atferd.

Å endre atferd er ofte vanskeligere enn man skulle tro.

I dette frokostseminaret vil vi vise hvor viktig feedback-kultur er for at medarbeidere skal kunne endre uønsket atferd. På den annen side må man ha et growth mindset og være åpen for å endre måten man jobber på. Å innse at man ikke gjør ting optimalt og at man har forbedringsområder er essentielt for at feedbacken man får fører til forbedring.

Agenda

 • God feedback-kultur v/Yngvar Sjoner
  – Læringskultur og growth mindseth
 • Coaching som et verktøy til feedback v/Turid Odette Aasen
  – Et godt råd er kanskje ikke alltid den beste løsningen…TID: Torsdag den 19.10.2017 kl. 08:30 – 10:30STED: Bemanningsbyraaet, Luramyrveien 40, 3 etg. bygg 1
  Se linken nedenfor for nærmere beskrivelse: 

  http://kart.finn.no/?finnkode=24766083&adType=JOB&title=Luramyrveien+40%2C+4313+Sandnes&mapType=finnvector&showPin=1&utmx=-33717&utmy=6563896
  NB: Vi har parkeringsplasser rundt bygget, langs bygget til Mega Flis og det gamle bygg til Bilforhandler Kverneland v/Plantasjen

Påmeldingsfrist tirsdag den 17. oktober 2017 til stavanger@bemanningsbyraaet.no

Vi serverer frokost og kaffe fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30.

Velkommen!

Seminaret er forbeholdt ledere og HR

Foredragsholdere

 

Yngvar Sjoner
Head of Change Capasity i AS3 Transition
Organisasjonspsykolog

 

Turid Odetta Aasen
Endringsleder & rådgiver for AS3 Transition i Stavanger

 

Anette Wilstrup
Daglig leder & Partner i Bemanningsbyraaet

Les mer om: