Kontorer

Stavanger 7. september: Frokostseminar – Endringskapasitet som konkurransefortrinn

Bemanningsbyraaet i samarbeid med AS3 Transition inviterer til frokostseminar d. 7. september: Hvilke grep kan ledere gjøre i et marked der innovasjon og kontinuerlig endring er helt nødvendig for organisasjoners overlevelse?  På dette frokostseminaret deler vi våre perspektiver på hva som kjennetegner organisasjoner som vi mener vil lykkes best i å nå sine mål i årene fremover.Norske virksomheter opplever i dag et betydelig endringstrykk og blir utfordret på at de må endre seg raskere, hyppigere, mer omveltende og med færre ressurser. Ofte kan både ledere og medarbeidere oppleve at den forrige endringsprosessen ikke engang har landet før den neste blir annonsert. Dette kan føre til at organisasjonen lammes av endringstrøtthet og ikke klarer å opprettholde den smidigheten som det stadig økende endringstempoet krever.

Vi erfarer at selv når både medarbeidere og ledere har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen skal nå målene sine, evner de ikke alltid å se virksomhetens strategi i sammenheng med den enkeltes atferd, vaner og gjøremål. Vi tror på lederes evner til å skape kontinuerlig og varig atferdsendring hos sine medarbeidere, forutsatt at de får trening i de nødvendige redskapene som trengs for å lykkes.

AGENDA

  • Hvordan kan dagens krav til økt endringskapasitet bli et konkurransefortrinn?
  • Hvilke kulturelle, strukturelle og ledelsesmessige grep kan gjøres for å oppnå økt endringsdyktighet?
  • Hva kjennetegner organisasjoner som lykkes?
  • Få et innblikk i AS3s perspektiver og treningsmetodikk i praktisk endringsledelse
  • La deg inspirere til å endre praksis!

TID: Torsdag den 07.09.2017 kl. 08:15 – 10:30

STED: Bemanningsbyraaet, Luramyrveien 40, 3 etg. bygg 1

Se linken nedenfor for nærmere beskrivelse.

http://kart.finn.no/?finnkode=24766083&adType=JOB&title=Luramyrveien+40%2C+4313+Sandnes&mapType=finnvector&showPin=1&utmx=-33717&utmy=6563896  

NB: Vi har parkeringsplasser rundt bygget, langs bygget til Mega Flis og det gamle bygg til Bilforhandler Kverneland v/Plantasjen

Vi serverer frokost og kaffe fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30.

Påmeldingsfrist tirsdag den 5. september 2017 til stavanger@bemanningsbyraaet.no

Velkommen!

Seminaret er forbeholdt kunder, kunderelasjoner og bedrifter med mer enn 10 ansatte

Foredragsholdere

 

Martine Austad Langberg
Organisasjonspsykolog

 

Turid Odetta Aasen
Endringsleder & rådgiver for AS3 Transition i Stavanger

 

Anette Wilstrup
Daglig leder & Partner i Bemanningsbyraaet

Les mer om: