Kontorer

Revidert Arbeidsgiver

 

Målet for oss som rekruttering og bemanningsselskap er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til våre kunder.

Hva er Revidert Arbeidsgiver? En bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år. En bemanningsbedrift som har oppnådd
RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

Les mer her: http://www.revidertarbeidsgiver.no/

Les mer om: