Kontorer

Hvem blir ny bysjef i Skien?

I sommer ble det klart at Skien by skal samle byens næringsdrivende og gårdseiere. Nå jobber Bemanningsbyraaet Telemark med å rekruttere ny bysjef og foreningens ansikt utad. Det er i praksis daglig leder det er snakk om, bekrefter styreleder Knut Wille. – Men vi valgte et annet ord på det fordi «daglig leder» gir et veldig administrativt inntrykk.

Dette er en stilling som også innebærer mye møtevirksomhet og jobbing ute i felten, sier Wille. Arbeidsoppgavene blir blant annet å utvikle, selge inn og gjennomføre kampanjer, tiltak og aktiviteter som skal gjøre Skien mer attraktivt. Videre blir også vedkommende foreningens mediekontakt og ansikt utad. Stig A. Gåre Andresen er allerede godt i gang med å kartlegge potensielle kandidater til stillingen.

Egenskaper som initiativrik, resultatorientert og gode kommunikasjonsevner vil være essensielle for å lykkes i denne stillingen sier Stig. Dagens arbeidsmarked bør gi gode forutsetninger for å få flere dyktige kandidater opp til vurdering. Vi gleder oss satsingen som Skien by gjør og takker for oppdraget.

Les mer om: