Kontorer

Fornøyde ansatte i bemanningsbransjen!

Ansatt i bemanningsbransjen, Medarbeiderundersøkelsen 2015/16, er basert på 2137 web-intervjuer blant personell som arbeider som utleid via norske bemanningsbedrifter. Formålet har vært å kartlegge utleide medarbeideres opplevelse av bemanningsbyrået, innleieren og det å jobbe i bemanningsbransjen.

På spørsmålet: Hvorfor jobber du som utleid medarbeider?  Svarer hele 40% at bemanningsbransjen er en god inngangsport til arbeidslivet, og 37% gav uttrykk for at de mener det er lettere å få jobb gjennom bemanningsbransjen enn andre typer jobber.

I undersøkelsen ble medarbeiderne også spurt: I det store og hele – hvor fornøyd er du med innholdet i ditt arbeid som utleid medarbeider? Her svarer 78% at de fornøyde og 14% er verken fornøyd eller misfornøyd.

Spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos på oppdrag av Bemanningsbransjen i NHO Service, viser at bransjen, til tross for røff behandling i media og politisk, nyter stor tiltro hos dem som arbeider i den. Hele 32% er ansatt i bransjen etter råd fra venner eller bekjente, og 63% vil anbefale venner og bekjente å jobbe som utleid medarbeider.

Du kan lese mer om undersøkelsen her: http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6291&categoryID=167

Les mer om: