Kontorer

Det finnes mange flinke folk, kunsten er å finne dem som passer.

Når en bedrift er i beit etter mennesker som er riktige for en jobb, kimer det i telefonen i Strandgaten 10. I kontorlokalet der oransje detaljer lyser opp, server fem rådgivere noe av de største kundesentrene på Vestlandet samt en rekke andre bransjer.

Siden 2012 har Bemanningsbyraaet i Bergen bygget opp sin virksomhet. I dag bruker mange store selskap Bemanningsbyraaet for å få tak i dem som passer i jobben. For det er enkelt å finne flinke folk, kunsten er å finne dem som passer til hver jobb.

Det store og teknisk krevende kundesenteret

En av Bemanningsbyraaets største kunder er NextGenTel. Det er ikke rart, for NextGenTel har igjen et av de største kundesentrene i Bergen rettet mot privatmarkedet. Cathrine Tøsse leder kundesenteret som i dag har 145 ansatte. Her trenger de ikke bare mange mennesker. De som ansettes må være både teknisk anlagt og drivende flinke til å snakke med dem som ringer inn.

– Menneskene som jobber her må kunne veldig mye. Kundesenteret vårt er et av de mest teknisk krevende kundesentrene i Bergen. De spør om alt fra passord til bredbånd til tunge tekniske spørsmål. I tillegg må de kunne snakke med kundene og drive med mersalg av våre produkter, forteller Tøsse.

Krevende jobber gjør at også bemanningen blir vanskeligere. En forutsetning for å finne gode kandidater er å vite hva jobben går ut på.

– Bemanningsbyraaet har brukt mye tid på å bli kjent med oss og å forstå våre behov, forteller Tøsse.

Blant annet har Bemanningsbyraaet lyttet til telefonsamtalene for å forstå hvilke utfordringer kundebehandlerne møter i arbeidet. Og som Mona Lavik Sletten fra Bemanningsbyraaet forteller, er det viktig å ha mest mulig informasjon slik at de forstår hva slags kompetanse og mennesker de skal finne. Det er også viktig å kjenne kulturen hos oppdragsgiver for å vite hvilke mennesker som passer inn.

Bemanningsbyraaet finner dem som passer

Det handler nemlig om mer enn å skaffe flinke folk. Det handler om å levere mennesker som kan bli enda flinkere og som kan vokse og trives godt i selskapet. For Tøsse er det viktig at mennesker som blir ansatt til lederstillinger har erfaring fra både firmaet og gjerne kundesenteret. Kundesenteret er et naturlig rekrutteringssted for resten av bedriften. Tøsse har selv gått alle stegene fra deltidskonsulent i et kundesenter til leder for kundesenteret til NextGenTel.

Fra nyutdannet til fast bemannet

Mange av kandidatene som Bemanningsbyraaet har levert til Nextgentel, har gått gradene fra kundebehandler til leder. Blant dem er Hanne Haukanes.ngt 2

Hanne var nyutdannet med en mastergrad i Commerce med spesialisering i Business Management fra universitet i Haugesund og Sydney da hun tok kontakt med Bemanningsbyraaet.

– Jeg hadde aldri kommet på å søke på jobb hos NextGenTel hvis ikke det var for Bemanningsbyraaet, sier Hanne.

Hanne kom i kontakt med Bemanningsbyraaet i forbindelse med en jobb som var utlyst. Men det var ikke den jobben Mona så for seg at Hanne skulle ha.

– Jeg søkte egentlig på en annen jobb gjennom Bemanningsbyraaet, men Mona hadde andre tanker for meg. For da Mona ringte om jobben på NextGenTel, var jeg skeptisk. For min del så det veldig teknisk ut, og jeg så ikke mulighetene for meg – det gjorde derimot Mona, forteller Hanne.

Fra første dag på jobb hos NextGenTel var Hanne overbevist om at dette var stedet å være, og siden har hun blitt, gått gradene og nå blitt fast ansatt som teamleder.

Når byrå, kunde og kandidat spiller på lag

Samspillet mellom Bemanningsbyraaet, bedriften og kandidaten er viktig. Det er her de store forskjellene ofte oppstår. Cathrine blir alltid begeistret når Bemanningsbyraaet leverer kandidater som oser av potensiale.

– Vi kan se når vi rekrutterer at her er det en kandidat med ambisjoner. Det er enorm tilfredsstillelse når vi vet at vi får inn folk som kan brukes til mye mer senere, slik som det var med Hanne, forteller Cathrine.

Bemanningsbyraaet er en viktig sparringspartner for NextGenTel når de skal finne nye medarbeidere. Cathrine Tøsse poengterer hvor viktig det er med god kjemi mellom byrå og kunde og at de kjenner hverandre godt.

– Mona byr på seg selv, og det er utrolig viktig at vi har en god dialog, forteller Cathrine. Mona fra Bemanningsbyraaet er enig.NGT 3

– Jeg har levert til Cathrine i mange år. Vi har en veldig fin dialog, vi snakker om alt og tør å gi beskjed om det er noe, forteller Mona.

Mona har jobbet lenge med NextGenTel, og ser hvilke kandidater som lykkes og hvem som ikke gjør det. Det gode samarbeidet gjør at hovedvekten av kandidatene blir lenge i NextGenTel. Men selv om Mona vet hvilke kvalifikasjoner og typer som fungerer godt hos NextGentTel, finnes det ingen stereotype hos dem. Det vil heller ikke Cathrine ha.

– Jeg vil ikke har stereotypene, men kombinasjonen. Mona kan presentere en type kandidat og sier at dette kan gå veldig bra eller ikke. Rekruttering handler mye om magefølelse, og ofte viser det seg at personer som ikke er helt stereotypen blir en drivende dyktige medarbeidere hos oss, sier Cathrine.

Dobbel oppfølging med Bemanningsbyraaet

Mona selv er imponert over hvordan lederne hos NextGenTel tar seg av dem som får et problem eller sliter litt. For Cathrine er det viktig at de som jobber der blir tatt godt vare på:

– Mennesker er ikke samlebånd-produkt for oss. En av de viktigste oppgavene for oss som ledere, er å ta vare på de som jobber her. De som kommer fra Bemanningsbyraaet og andre bemanningsbyråer, er dobbelt så heldige som andre fordi de både blir tatt vare på av oss og av dem, sier Cathrine.

Bemanningsbyraaet besøker sine kandidater en gang i måneden, og sørger for at alt går bra for seg. Om det skulle være noen utfordringer, løser Bemanningsbyraaet det sammen med både kandidaten og kunden, forteller Mona.

– Vi er med helt til de eventuelt skulle bli fast ansatt. Kandidatene må vite at vi er til stede, og at de kan nå oss på telefon og mail, forteller Mona.

Det fikk Hanne merke i begynnelsen i NextGenTel:

– Jeg var tidlig ærlig med Mona at jeg egentlig ville ha mer siden jeg hadde masterutdanning. Mona var flink til å motivere og fortelle om videre muligheter i NextGenTel. I tillegg var det alltid noe spennende i NextGenTel som trigget og motiverte meg, forteller Hanne som nevner godt miljø og flinke ledere som ga ekstraoppgaver og holdt drivet i gang.

Behagelig å få Bemanningsbyraaet til å gjøre jobben

På spørsmål om hvorfor Cathrine velger at Mona skal finne vikarer og ikke hun selv, kommer svaret kontant:

– Jeg stoler på Mona. Så enkelt er det. Det er en stor trygghet i å ha byrået i ryggen, og jeg vet at de gjør en bedre jobb enn oss på det som handler om dybdeintervju, adferdsanalyse og referanser. Dessuten hiver Bemanningsbyraaet seg rundt om vi plutselig trenger ekstra krefter, så vi føler oss prioritert, forteller Cathrine Tøsse.

Har du eller din bedrift behov for ekstra arbeidskraft, eller du trenger hjelp i en ansettelsesprosess?

Legg igjen e-postadressen din her, og Bemanningsbyraaet inviterer deg på en uforpliktende frokost.

Les mer om: