På papiret var han den perfekte økonomisjefen, i praksis ble ansettelsen en total fiasko.

Med en imponerende CV bestående av flere relevante stillinger og solid erfaring, virket valget lett. Han ble derfor ansatt som bedriftens nye økonomisjef. Etter noen uker i stillingen ble det tydeligere og tydeligere at han ikke var den rette i stillingen. Hva gikk galt?

  • «En av de vanligste årsakene til feilansettelse er for lite fokus på og bevissthet rundt hvilke personlige egenskaper og faktiske evner som den aktuelle stillinger krever. Fokus er ofte på kandidatens erfaring og fagkompetanse selv om dette kun utgjør en del av hva som kreves for en vellykket ansettelse.» sier partner i Qualified Solutions Stavanger, Anette Wilstrup.

7 av 10 har opplevd feilansettelse

En ny undersøkelse utført av Qualified Solutions Group i 2018 viste at 7 av 10 bedrifter har opplevde feilansettelse. Majoriteten mente at det manglende samsvar mellom kandidatens personlige egenskaper og kravene i den aktuelle stilling, som var hovedgrunnen til at det ble feil.

  • «Det kan være krevende å finne en kandidat som i tillegg til å være dyktig i jobben, også skal passe inn i bedriftskulturen. Her spiller personlige egenskaper og holdninger en veldig viktig rolle. Derfor er helt nødvendig å kartlegge i hvilken grad disse egenskapene og holdningene samsvarer med bedriftens.»

 

Hun forklarer at et typisk eksempel er ulikt ambisjonsnivå mellom bedriften og kandidaten.

Testverktøy er viktigst for kunden

På spørsmål om hvordan man unngår feilansettelse, svarer Anette at bruk av testverktøy og grundig referansesjekk er helt nødvendig.

  • «Ved hjelp av dybdeintervju, grundig referansesjekk og diverse testverktøy vil man kunne vurdere og dokumentere kandidatens fagkompetanse, evner, egenskaper og motivasjon.»

 

Undersøkelsen ble besvart av nærmere 140 av Qualified Solutions Groups eksisterende kunder. Av disse mener 64 prosent at bruk av testverktøy for å kartlegge adferd, evner og egenskaper er den viktigste grunnen til at de bruker bemanningsbyrå.

  • «Vi i Bemanningsbyraaet bruker kun DNV-sertifiserte verktøy og metoder. Dette sammen med grundige referansesjekker gjør vi for å være sikre på at vi finner den absolutt beste kandidaten til våre kunder.»

 

Ta kontakt Bemanningsbyraaet for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg i din neste ansettelsesprosess.