HR-rollen og digitalisering. Følger du og dine kollegaer med?

Bemanningsbyraaet og Qualified Professionals har gleden av å invitere til gratis frokostseminar i samarbeid med AS3 Transition onsdag den 24. oktober 2018 kl. 8:15!

Velkommen til frokostseminar!

Din virksomhet arbeider med digitalisering i ulike former. Alt fra robotisering, ny og effektiv programvare til systematisering av masterdata. Hva gjør så HR med dette i sin egen avdeling? Er HR en del av den generelle digitaliseringen som skjer i din virksomhet? AS3 har intervjuet over 50 HR-grupper om hvordan digitalisering endrer arbeidsoppgaver og kompetansekrav til HR. I intervjuene kommer det frem at mange opplever at det er krevende å henge med på den digitale utviklingen. De vanligste begrunnelsene er:

  • Har ikke tid
  • Ikke riktig å prioritere dette nå
  • Usikker på den nye kompetansen

Vi ønsker i dette frokostseminaret å hjelpe HR litt på vei mot et mer digitalt tankesett. Vi vil blant annet snakke om:

  • Trender innen HR med fokus på digitalisering
  • Ideer og innspill til hvordan digitalisere f.eks. lederutvikling, opplæring og medarbeiderutvikling.
  • Hvordan kan man ta det første steget mot et sterkere digitalt tankesett hos den enkelte HR-medarbeider
  • E-læring et riktig steg i digital retning?

Ta gjerne med IT-leder eller andre i din virksomhet også – seminaret er forbeholdt HR og ledere

Tid:        Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 08.15 – 10.30

Sted:     Luramyrveien 40, bygg 1, 3 etasje, 4313 Sandnes

Se linken nedenfor for nærmere beskrivelse.

http://kart.finn.no/?finnkode=24766083&adType=JOB&title=Luramyrveien+40%2C+4313+Sandnes&mapType=finnvector&showPin=1&utmx=-33717&utmy=6563896

NB: Vi har parkeringsplasser rundt bygget, langs bygget til Mega Flis og det gamle bygg til Bilforhandler Kverneland v/Plantasjen

Foredragsholder: Mats Langfeldt Dahlback Digital fag- og forretningsutvikler AS3 Transition

Mats er forretningsutvikler i AS3 og jobber i skjæringspunktet mellom fag, teknologi, og design i AS3. Han er engasjert i utviklingsprosjekter både lokalt i Norge og hovedkontoret i Danmark, i tillegg til å jobbe tett med kunder i større omstillingsprosjekter.

Velkommen til en hyggelig frokost og et spennende foredrag om et svært aktuelt tema. Og selvsagt kan du utvide ditt eget nettverk!

Vi serverer frokost og kaffe fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30 – velkommen!

Påmeldingsfrist mandag den 22. oktober til stavanger@bemanningsbyraaet.no