LØNNSKALENDER 2023

9. januar

9. februar

9. mars

5. april

9. mai

9. juni

7. juli

9. august

9. september

10. oktober

9. november

8. desember

 

Feriepenger opptjent i 2022 utbetales 23. juni 2023.
Halv skatt 9. Desember