LØNNSKALENDER 2022

10. januar

9. februar

9. mars

8. april

9. mai

9. juni

8. juli

9. august

9. september

10. oktober

9. november

9. desember

 

Feriepenger opptjent i 2021 utbetales 23. juni 2022.
Halv skatt 9. Desember