Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. måned.
Feriepengene utbetales 22. juni 2018.

9. januar
9. februar
9. mars
9. april
9. mai
8. juni
9. juli
9. august
7. september
9. oktober
9. november
7. desember (halv skatt)